Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:332
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 141 stížnostech.

#23923Neuznaná reklamace závady jednotky BSI

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.05.2018, před 9 měsíci

Martin Knotek

Znění stížnosti

Dne Dne 18. 2. t. r. jsem v provozovně AAA auto Zlín zakoupil ojetý automobil Citroen Xsara Picasso. V přiloženém protokolu o závadách není zmiňovaná funkce klimatizace. Na můj explicitní dotaz mi technik odpověděl že v případě její poruchy by tam tato byla uvedena. Klimatizaci nešlo totiž vyzkoušet z důvodu nedostatku chladiva v kompresoru, jak bylo později zjištěno v servisu.

Nicméně ani po naplnění se klimatizace nerozběhla a posléze bylo po vynaložení cca 2 500 Kč zjištěno že je vadná jednotka BSI v ceně necelých 12 tis. Kč. Rozhodl jsem se tedy tuto závadu reklamovat u prodejce který ovšem reklamaci neuznal s odůvodněním že v Předávacím protokolu bylo uvedeno že jednotlivé součástky podléhající opotřebení se mohou blížit konci své životnosti.

Jelikož jsem s tímto rozhodnutím nesouhlasil volal jsem na zákaznickou linku. Načež mi zástupce firmy telefonoval s tím že podpisem kupní smlouvy, kde byla uvedena klimatizace jako příslušenství, jsem de jure odsouhlasil její funkčnost. Moji argumentaci že funkčnost nemohla být při koupi ověřena z výše uvedených důvodů neuznal.

Na můj následný telefonát mi už bylo velmi zdvořile doporučeno abych se obrátil na advokáta...


Produkt

VIN VF7CHNFUC9J336200


Požadované řešení

Sleva z kupní ceny ve výši ceny za diagnostiku závady a výměny jednotky BSI.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.6.2018 08:43, před 9 měsíci

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost by měla prokázat, pokud reklamaci zamítá, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. Vzhledem k síle výše uvedené zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li reklamace vyřízena řádně a včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Argumentuje-li autobazar tím, že spotřebitel před koupí o vadě věděl, musí spotřebitel na základě smlouvy prokázat, že ve smlouvě uvedená vada zmíněna není a že prodejce jinak neprokázal, že spotřebitel o vadě věděl. Pokud autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou a toto jeho rozhodnutí je konečné, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou kupní smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
21.6.2018 17:39, před 8 měsíci

Vážený pane Knotku,
mám informaci, že se kolegové Vaší reklamací znovu zabývali. Reklamace byla tedy znovu posouzena a já věřím, že jste o novém výsledku byl kolegy již informován. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Knotek

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.6.2018 20:41, před 8 měsíci

Na telefonickou radu dTestu jsem vyjádřil písemný nesouhlas se zamítnutím reklamace s odůvodněním že uvedená závada nebyla v Předávacím protokolu uvedena a klimatizaci nebylo možno v době prodeje vyzkoušet kvůli nedostatku chladiva v kompresoru. Společnost se však i nadále zříká odpovědnosti za tuto vadu a zamítnutí mojí reklamace prohlašuje za zcela oprávněné.

Nicméně mi jako projev "dobré vůle" nabízí finanční kompenzaci ve výší zhruba jedné třetiny nákladů na opravu podmíněnou uzavřením dohody o narovnání reklamace s časovým omezením do 1. 7. t. r.

Takový způsob vyřízení své reklamace naprosto odmítám vážení paní Míková a pane Bastle.

S pozdravem
Knotek

Reakce společnosti

Publikováno
10.7.2018 15:05, před 7 měsíci

Dobrý den,
společnost trvá na výsledku reklamace. Z naší strany již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Knotek

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.7.2018 16:49, před 7 měsíci

Dobře, tedy mi nezbývá než pokračovat soudní, popř. mimosoudní cestou. Jelikož jsem přesvědčen že mi:

a) Nebyla při prodeji poskytnuta pravdivá informace o funkčnosti klimatizace a
b) tato závada se na voze v době prodeje vyskytovala (doloženo výpisem z diagnostiky pořízeným 2 dny po koupi vozidla)

nejsou moje šance zanedbatelné. Pěkně děkuji za vstřícné jednání. Koupit a naleštit auto a pak ho prodat s více než polovičním navýšením ceny díky zamlčení vady je skutečně velmi slušná obchodní praktika.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 09:34, před 7 měsíci

Na základě výše uvedených vyjádření ze strany společnosti a spotřebitele nám nezbývá bohužel nic jiného, než stížnost uzavřít.


Martin Knotek

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.7.2018 09:35, před 7 měsíci

Hodnocení: