Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:482
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#23956Paušalní odškodné

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

26 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.06.2018, před rokem

Zdeněk Štěpankevič

Znění stížnosti

Nedostal jsem smlouvu kde mi byl nastaven tarif 900kč,asi proto abych do 15 dnů neodstoupil od smlouvy.Vzhledem k využivání vašich služeb podraz.Na pobočce v Sopink Parku jsme se nedohodli,tak jsem smlouvu ukončil přes tarifomat.


Požadované řešení

Poslat onu smlouvu!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2018 18:17, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o klamavou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí v oblasti elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad s podnětem, že byl porušen zákon. Spotřebitel může také žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany společnosti.

Pokud spotřebitel s postupem společnosti nesouhlasí, měl by uplatnit reklamaci. V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.