Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#23977První reklamace uznaná, druhá se stejnou vadou ne

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.06.2018, před rokem

Petr Mareš

Znění stížnosti

Koupil jsem si notebook Notebook Acer Nitro 5 (AN515-52-59FA) po 4 měsících jsem ho dal reklamovat. Notebook se i v továrním nastavení zapínal dlouho a disk běžel na 100%. Reklamace mi byla uznána a byl vyměněn Harddisk. Po pěti dnech jsem ho dal reklamovat znovu se stejnou závadou a reklamace mi nebyla uznána z důvodu nenalezení vady. Podle zákona Jakost při převzetí, § 2161 by měl být výrobek se stejnou vadou opraven do 30 dnů. reklamaci jsem nepřevzal a výrobek nebyl opraven do 30 dnů. Takže mám nárok odstoupení od smlouvy.


Produkt

Acer Nitro 5 (AN515-52-59FA)


Požadované řešení

Vrácení peněz nebo výměna produktu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2018 13:02, před rokem

Není-li možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má spotřebitel dle § 2169 odst. 2 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit. Dle ustálené judikatury se za opakovaný výskyt vady považuje výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách (dvě předchozí uznané reklamace). Za větší počet vad se považuje výskyt alespoň tří vad na věci, přičemž každá z nich brání řádnému užívání věci.

Pokud bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.6.2018 14:01, před rokem

Na základě sdělení spotřebitele, že se věc podařilo vyřešit smírným způsobem, stížnost uzavíráme.