Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:362
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#23981Nekalá obchodní praktika a vymáhání peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.06.2018, před 4 lety

Petr Červený

Znění stížnosti

Založil jsem si účet na seznamce pouzesex. Porozhlížel jsem se, zda si mám koupit členství. Když jsem se přihlásil, tak obrovskými písmeny bylo u možností plateb napsáno, něco ve smyslu, že zaplacením nic neriskuji protože pokud neuskutečním žádnou reálnou schůzku, tak mi zdarma prodlouží členství, nebo vrátí peníze. Zaplatil jsem tedy v lednu členství na 3 měsíce a nejen že mi zdarma neprodloužili členství, ale nyní mi ještě hrozí exekutorem.

Odepsali toto

Ahoj ,

děkujeme za tvou zprávu.

Aby byly splněny všechny podmínky záruky, je třeba mít plně vyplněný profil (vyplněný profilový text, který vás a vaše zájmy dobře vystihuje, oblasti "Osobní" a "vzhled" komplentě) a to po dobu nejméně šesti měsíců. Ve stanovené lhůtě musíš mít ve svém profilu povoleno nejméně pět profilových fotografií. Také musíš kontaktovat nejméně sedm různých členů z vaší oblasti (v rámci 100km) a tvék věkovém rozmezí (-5 / + 5 let) a to za každý týden tvého členství, tak aby mohlo dojít ke schůzce. Pokud splňuješ všechny podmínky a stále nedošlo k žádnemu dobrodružství, vrátíme Ti veškeré náklady za celou dobu tvého členství. Záruka zaniká devět měsíců od první registrace.

S pozdravem

Petra

Nic takového jsem nikde při platbě nečetl a jestli to někde bylo, tak velmi dobře schované.


Dear Sir ,
We refer to our previous correspondence and have to inform you that the claim by our clients has still not been settled. We
are unable either to understand or accept your payment behaviour. You made use of chargeable services of the online
community pouzesex.

We have still not been able to post a payment settlement in spite of several reminders from our clients and from this office.
We therefore request you once again to pay the sum in the amount of EUR 83,83 without delay, but no later than

11.06.2018

into the account shown here. We have already been instructed to pass the matter to the contract law firm if this deadline
expires without settlement.

This law firm will apply without delay to the local district court for an order for payment against you, which will lead to further
costs for you to pay, as well as inconvenience.

For this reason, we can only recommend that you avoid this further escalation and ensure on-time payment in full. The
case will be immediately closed here after payment is received.


Best regards

Fairmount GmbH

Grimmaische Straße 78
04720 Döbeln/Dresden

Telefon: +491805 05 16 65 *
Telefax: +491805 05 16 75 *
* Call charges from landlines 14 ct/min; mobile networks max. 42 ct/min

collection@fairmount.world

Bank account:
Postbank AG
IBAN: DE66 7001 0080 0004 0858 08
BIC: PBNKDEFF

Navíc mi po 14 dnech po vypršení zaplacení 3 měsíců zablokovali účet u nich, ale přesto požadují peníze za další 3 měsíce celé. Mám tedy platit za službu, kterou jsem navíc neobdržel.


Produkt

seznamka pouzesex


Požadované řešení

Raději se budu soudit, než dát této podvodné firmě jedinou korunu.
Prosím o doporučení co dělat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2018 12:25, před 4 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na +41 (0) 41 5087019). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno. Spotřebitel může využít formulář, který je možné vyhledat na webové adrese http://partnerskaseznamka.cz/pdf/cancellation.pdf.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2018 23:10, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.