Společnost


BAŤA, akciová společnost

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#24043Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2018, před rokem

Lenka Poskerová

Znění stížnosti

dne 18.11.2017 jsme v prodejně Baťa, Chlumecká 765, Praha 4- Černý Most zakoupila kotníkové (mírně zateplené) obuv značky GABOR v ceně 3.399 Kč. 12.01.2018 jsem musela toto zboží reklamovat - odlepoval se potah na podpatku. Reklamaci jsem provedla na pobočce Baťa v Šumperku a reklamace č. 1877568 mi byla 31.01.2018 uznána a vyřízena opravou. Bohužel úplně stejný problém se objevil znovu a já byla nucena stejnou vadu na stejné prodejně reklamovat dne 26.04.znovu - č. reklamace 1877673. Tato reklamace mi však byla 17.5. zamítnuta s tímto vyjádřením - cituji:
"Předmětná obuv byla odborně posouzena a bylo doporučeno zamítnutí reklamace. Výrobek je standardní jakosti zhotovený z typických a trvale používaných materiálů. Předmětem reklamace je odlepený potah na podpatku levého půlpáru. U obuvi předložené k reklamaci jsou podpatky potažené usní. Podpatky potažené usní je nutno pravidelně ošetřovat impregnací a krémem, zároveň je třeba zamezit zvýšenému působení vlhkosti a mechanickému narušení potahu podpatku - viz informační list.Současný stav reklamované obuvi je důsledkem způsobu užívání. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Reklamaci zamítáme." . konec citace
Takže boty nevydržely ani 8 týdnů a už jsme je musela reklamovat poprvé. Podpatek jsem ošetřovala - dle jejich návodu, který mi byl ještě zopakován po první reklamaci. K mému dotazu - co mohu udělat proti zamítnutí reklamace mi bylo sděleno, že nic a u nich je věc vyřízena.


Produkt

číslo zboží 6146128 dámská obuv, vycházková, lepená, hladká useň, označení z dokladu o koupi 1025 6146128 370


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2018 06:31, před rokem

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit, neboť její reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2018 23:15, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.