Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:482
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#24067Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

19 hodin 36 minut

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2018, před rokem

Jan Podivinský

Znění stížnosti

Dobrý den 27.11.2017 jsem zakoupil u společnosti T-Mobile na pobočce v Bruntále telefon. Pár dní po nákupu jsem si všimnul, že je telefon nepatrně ohnutý. Tuto vadu jsem nebyl v tu dobu schopný řešit. Bohužel však přibližně před měsícem telefon přestal fungovat ( nešel zapnout ). Proto jsem se rozhodl telefon na prodejně, kde byl zakoupen reklamovat ( k reklamaci došlo 21.5.2018 ). Do reklamního protokolu jsem nechal zapsat taktéž vadu ohnutého telefonu. Telefon jsem si byl dnes po reklamaci vyzvednout. Servis, který opravu prováděl uvedl, že došlo k oxidaci systémové desky a reklamaci zamítli pro nedodržení záručních podmínek.

Jsem přesvědčen, že jsem telefon zakoupil již prohnutý a v souvislosti s tímto prohnutím došlo k údajnému styku s kapalinou a následné oxidaci. Stojím si tedy za názorem, že mi bylo na prodejně v Bruntále prodáno zboží, které nebylo v souladu se smlouvou. Zároveň zastávám názoru, že toto poškození ( přítomné již při prodeji ) má přímou souvislost s následným vnikem kapaliny do přístroje a oxidací a tudíž je zamítnutí reklamace neoprávněné.


Produkt

Telefon Huawei P10 lite ( Model Warsaw-L01 )


Požadované řešení

Od samého začátku požaduji výměnu telefonu za nový kus, na což bych měl mít podle Občanského zákoníku § 2169 právo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2018 12:21, před rokem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny prostřednictvím oddělení mimosoudního řešení sporů (ADR) České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/informace-o-adr/), nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.