Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#24134Neuznaní reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 minut 22 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
11.06.2018, před rokem

Vojtěch Bilík

Znění stížnosti

Pojišťovna navrhuje vyplácení zůstatkové ceny zařízení ve výši 3062,60. To je 1675,4 Kč nižší než když jsem daný telefon v květnu kupoval. Díky tomu by nemusela nadále plnit své závazky, které ji vyplívají ze smlouvy.

Navíc má ekonomická škoda by vznikla ve výši 3.350,8 Kč.Tato částka by se skládala ze ztráty hodnoty z původního zařízení a nově vynaložených prostředků v minimální výši 1675,4 Kč pro pořízení nového zařízení se stejnými službami. Navíc oprava zařízení vychází levněji než vyplacení zc. Dle VPS Data je oprava v hodnotě 2000 Kč bez DPH a lhůta opravy přibližně 5 dní. Proto důvod zamítnutí opravy z neúměrného protahování doby opravy považuji za výmluvu.


Produkt

POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ A KRÁDEŽE


Požadované řešení

Oprava zařízení a dodržení smluvních závazků po zbývající dobu cca 22 měsíců.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2018 11:37, před rokem

Práva a povinnosti smluvních stran jsou závazně upraveny v pojistných podmínkách. Podle Rámcové pojistné smlouvy č. IMADT 1/2017 zveřejněné na https://www.mall.cz/i/40551131/ se v případě pojistné události jedná o vyplacení takzvané časové ceny. Časová cena je hodnota zboží snížená o 2 % za každý měsíc, který uplynul od jeho koupě (u mobilů a tabletů o 3 %). V případě, že dojde k nahodilému poškození věci a nebude věc již možné ekonomicky opravit, vyplatí pojišťovna celou časovou cenu zboží. V případě, že rozbitý produkt lze opravit, uhradí opravu produktu do výše jeho časové ceny. Pojištění lze na opravu uplatnit až 1× za rok. Výše spoluúčasti je 500 Kč u zboží v ceně do 10 000 Kč, a 1 000 Kč u zboží v ceně 10 000 Kč a víc (jedná se o kupní cenu).

Podmínky opravy věci jsou následující: V případě, že oprava Věci dle písemného stanoviska servisního místa není možná (např. z důvodu úplného zničení Věci nebo z jiného obdobného důvodu), anebo by oprava věci byla neúčelná(náklady opravy by přesáhly časovou cenu Věci),výše pojistného plnění se rovná časové ceně Věci snížené o spoluúčast pojištěného.

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál Vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.