Společnost


Lion Sport s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#24158Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 14 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.06.2018, před 4 lety

David Vobořil

Znění stížnosti

Dobrý den,
mám problém s uplatněním reklamace outdoorové obuvi ADIDAS FAST X GTX zakoupenou v prodejně společnosti Lion sport s.r.o.
Reklamace se týká nadměrného úbytku podešve, která je místy v minimálním stavu. Obuv byla používána běžným vycházkovým užíváním.
Dále se vyskytla popraskaná místa svršku, což vnímám u goretexové obuvi za velký problém.


Produkt

obuv ADIDAS FAST X GTX


Požadované řešení

Očekával jsem, že mou stížnost bude možné řešit více způsoby, což by mohlo být výměna, záměna za jiný produkt, nebo popř. vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.6.2018 21:16, před 4 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nebude-li možné urovnat spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
20.6.2018 10:17, před 4 lety

Dobrý den,

Vámi reklamovaná obuv byla užívána k jiným účelům, než pro jaké je určena. Jedná se o obuv outdoorovou, která slouží k užívání na měkčím, nerovném, horském a přírodním povrchu. Nikoli pro denní nošení na povrchu městkém (beton, asfalt). V důsledku chybného užívání došlo k nadměrnému opotřebování podrážky v nejvíce namáhaných místech. Na jednotlivé gripy se rozložilo více váhy, než na klasickou plochou podrážku a tudíž v kombinaci s betonem došlo k ošoupání materiálu na minimum.

Popraskaná místa na svršku jsou důsledkem chybné údržby, kdy je třeba dodržovat dané postupy, které jste obdržel v pokynech společně s botami při jejich koupi.

S pozdravem a přáním pěkného dne tým Lion Sport

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.6.2018 11:22, před 4 lety


David Vobořil

Dobrý den,
je vidět, že jste vyčetli z posouzení obuvi k jakým účelům a jak byla obuv používána a dokonce na jakém povrchu !!!
S Vaším vyjádřením jste směšný a je důležité proti takové společnosti jako jste Vy, informovat další spotřebitele.
Myslím si, že ŠMEJDI by se měli hledat i v řadách kamenných obchodů, konkrétně LION SPORT.

S pozdravem a s Lion Sportem nikdy více
David Vobořil

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.6.2018 17:20, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
21.6.2018 13:43, před 4 lety

Dobrý den,

dle míry poškození a opotřebení lze určit způsob a podmínky užívání obuvi.
Pokud je obuv užívána v podmínkách, pro které je určena, k poškození tohoto typu nedochází.
Velice nás mrzí Váš pohled na celou věc a negativní slova na naši firmu.

S pozdravem tým Lion Sport

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.6.2018 14:23, před 4 lety


David Vobořil

Dobrý den,
děkuji Vám za Vaše vyjádření, které je ve veřejně přístupné.

Mimochodem, psal jsem na oficiální stránky společnosti ADIDAS, které jsem poskytl fotodokumentaci a vaše vyjádření z reklamačního řízení. Společnost ADIDAS mě odkázala na smírnou dohodou s vámi, nebo řešení situace s ČOI, což něco také dokazuje.
Předpokládám, že si každý po přečtení vašich vyjádření udělá svůj názor.

Ještě pro info, při vyzvednutí reklamované obuvi na vaši provozovně jsem nebyl zdaleka sám, kdo reklamoval obuv, a také s podobným koncem.

Každopádně, bych chtěl závěrem zmínit pro všechny spotřebitele, že vaše provozovna, ve které jsem obuv pořídil se nachází v Praze OC CHODOV a prodejna je pod oficiální značkou ADIDAS. Předpokládám, že další provozovny, které máte jsou podobně označeny, což bych chtěl upozornit spotřebitele na označení prodejny provozovatelem, čímž může být LION SPORT !!!

S pozdravem
David Vobořil

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2018 11:26, před 4 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.