Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2776
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 507 stížnostech.

#24183Zrušení premium členství a vrátit strženou částku 4 494 Kč

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.06.2018, před 4 lety

Edita Hrubá

Znění stížnosti

Dobrý den,
nevědomky jsem se 10. 2. 2018 zaregistrovala do seznamky be2 S.a.r.l. Ani jsem nezaznamenala, že bych platila první poplatek za registrování tohoto profilu na seznamce. Včera jsem zjistila, že z mého osobního účtu mi byla neoprávněně strhnuta částka 2 247 Kč. Dnes jsem u své spořitelny chtěla stornovat nebo vyreklamovat stržení částky, protože jsem vůbec nevěděla o co jde, a k mému neštěstí jsem se dozvěděla, že částka 2 247 Kč mi byla strhnuta i v březnu tohoto roku.
Dnes jsem se profil na seznamce snažila deaktivovat, ale bohužel marně, premium členství mi nejde nijak zrušit.
Žádám o okamžité zrušení premium členství na mém profilu a také zcela deaktivovat celý profil, protože já jsem v tom nebyla úspěšná. Také žádám o vrácení celkové částky, tedy 4 494 Kč.
Jak jsem si již všimla, velkému množství uživatelů se stalo něco podobného. Proto doufám a pevně věřím, že tuto nepříjmenou situaci nebudu muset s někým jiným nadále řešit.
Děkuji za rychlé a přijatelné vyřízení mého požadavku.
Edita Hrubá


Požadované řešení

Zrušení premium členství + celková deaktivace profilu a vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.6.2018 20:34, před 4 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelkou a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitelku o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitelku o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitelku řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitelku o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohla by spotřebitelka namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohla spotřebitelka souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebitelce smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitelka má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebitelce, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.6.2018 16:22, před 4 lety

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistroval (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.6.2018 18:20, před 4 lety


Edita Hrubá

Můj email je: xxxxxxxxx

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2018 07:39, před 4 lety

E-mailová adresa spotřebitelky byla doplněna jako tzv. referenční údaj. Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
15.6.2018 14:39, před 4 lety

ID: 170374199


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami Singles50 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 11/02/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.6.2018 17:18, před 4 lety


Edita Hrubá

Se žádnými všeobecnými podmínkami jsem nesouhlasila!!!!!! Nic jsem si neobjednala!!! Nejsem žádná vaše klientka!! Znovu opakuji, nic jsem vám neodsouhlasila!!! Žádám o vrácení peněz, veškerých!!! Bez mého svolení mi byla 3 krát stržena částka!! Vaše společnost jedná protiprávně!! Na vaši společnost je nesčetně stížností. To si myslím, že mluví za vše!!
Edita Hrubá

Reakce společnosti

Publikováno
18.6.2018 15:16, před 4 lety

ID: 170374199


Dobrý den.

V případě, že byla Vaše kreditní karta zneužitá třetí osobou, doporučujeme Vám danou skutečnost neprodleně nahlásit Policii České republiky. Jakmile se tak stane, kontaktujte nás prosím v zájmu možnosti dalšího prošetření případu na adrese: zakaznickyservis@singles50.cz s potvrzením ze strany Policie,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.7.2018 21:27, před 4 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.8.2018 08:29, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.