Společnost


TERAE BUSINESS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:184
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 34 stížnostech.

#24205Navrácení peněz za storno

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 hodin 57 minut

Detail stížnosti

Publikováno
13.06.2018, před 7 měsíci

Monika Fedorková

Znění stížnosti

V pátek 8.6.2018 jsem prodala stížnost na tuto společnost s tím,že zboží nedodali ve slíbené lhůtě a nereagují. Cca hodinu na to mi psal pan OHANKA,že mi se stornem vyhoví,údajně peníze částku 4601,- odeslal a poslal mi i potvrzení o platbě,ale platba nedorazila a potvrzení je nejspíše podvod. Dnes je středa 13.6.2018 a platba na účtě není,když jsem opět napsala panu OHANKOVI email,tak ten již byl bez reakce. Prosím o pomoc a radu,jak postupovat dále. Děkuji Fedorková


Produkt

Telefon Honorx6


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.6.2018 11:29, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2018 10:20, před 7 měsíci

Spotřebitelka nás informovala o smírném vyřešení případu.

"Dobrý den,
pan Ohanka peníze za storno zboží vrátil,dne 8.6.2018 odeslal částku,která
nedorazila v den který měla 12.6.2018,po té co jsem upozornila pana Ohanku 13.6.2018,že peníze nedorazili,zkontroloval a zjistil,že chyba byla na jejich straně,takže napravil chybu a dnes 14.6.2018 dorazili."

Tímto Děkujeme za pomoc dtestu.
S pozdravem Fedorková