Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:380
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:40
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 121 stížnostech.

#24208Po zkušebním měsíci se mi automaticky prodlužuje VIP členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.06.2018, před 7 měsíci

Adam Ozom

Znění stížnosti

8.5.2018 jsem zaplatil 180kč na měsíční členství na portálu c-date.cz. Byl jsem zvědaví, ale mé očekávání to nesplnilo a tak sem tam dále nechodil. Po měsíci tedy 8.6. 2018 se mi ztrhlo z účtu automaticky 2394kč za prodloužení členství na dalších půl roku a né za slevněnou částku. Prodloužení členství sem rozhodně nechtěl a potřeboval bych zrušit smlouvu na prodlužování členství a následně odstranit celý profil a osobní údaje z jejich databáze.
Po zaslání e-mailu na kontaktní adresu mi byla vygenerovaná odpověď, že se mi do 3 dnů ozve nějaký agent a vyřešíme to. Bohužel se to nestalo..


Produkt

c-date Interdate S.A.


Požadované řešení

Žádám o vypovězení smlouvy o VIP členství a jeho následném prodlužování.
Také bych chtěl zrušit nebo smazat celý profil a smazat osobní údaje z databáze.
Doplňující informace: 8.5. 2018 založení profilu (zaplatil sem 180kč na zkoušku za VIP) 8.6.2018 se mi strhlo 2394kč za prodloužení členství, které sem prodloužit rozhodně nechtěl.
přikládám e-mail ze kterého sem profil zakládal a ID kontaktu.
Email: ozzy17@seznam.cz
ID kontaktu: 6W6QGO98


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.6.2018 12:30, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Řadu informací v souvislostí s řešením svého problému může spotřebitel nalézt také v příručce Evropského spotřebitelského centra zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.6.2018 14:30, před 7 měsíci

ID: 6W6QGO98


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 08/12/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete deaktivovat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Deaktivovat (můj) profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Adam Ozom

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.6.2018 14:39, před 7 měsíci

Dobrý den,
po kliknutí na kruhovou ikonu a následně na nastavení se mi nikde neukáže možnost deaktivovat profil! Žádám o deaktivování profilu a následné smazání osobních údajů z databáze.

Reakce společnosti

Publikováno
15.6.2018 13:37, před 7 měsíci

ID: 6W6QGO98


Dobrý den,

v zájmu vymázání údajú z databáze prosím dodržte standardní postup a kontaktujte: ochrana@c-date.cz,

děkujeme Vám.


Adam Ozom

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.6.2018 11:19, před 7 měsíci

Hodnocení: