Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#24233Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.06.2018, před 7 měsíci

Eva Petráčková

Znění stížnosti

Obchodní zástupkyně nás ujišťovala, že nebudeme předáni k jiné společnosti než jsme teď a po pár dnech nám přišli smlouvy, že máme podánu žádost ke společnosti centropol, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Jedná se o podvod ze strany obchodní zástupkyně. Teď již telefon nezvedá, společnosti byla poslána okamžitá výpověď a zatím bez reakcí.


Produkt

odběr elektřiny a plynu


Požadované řešení

Smlouvy by měli být okamžitě bez jakékoliv pokuty zrušeny. Jelikož paní podávala mylné informace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2018 09:30, před 7 měsíci

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2018 23:07, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.