Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1540
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 408 stížnostech.

#24237Zrušení VIP členství a celěho účtu na seznamce be2

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.06.2018, před 7 měsíci

Pavel Scholz

Znění stížnosti

Dobry den, 25.1.2018 jsem si ativoval Premium členství, které jsem mailem vypověděl 2.2.2018 i s požadavkem na zrušení účtu. Ten se totiž nedá zrušit bez ukončení Premium členství. Bylo mi odpovězeno, že výpověď se musí odelsat jako příloha mailu, faxem nebo na adresu poskytovatele, na což jsem už nereagoval (po přečtení recenzích na internetu, kde se psalo o nepřiměřené podmínce) 25.3. mi přišla upomínka na platbu částky 2530 korun. Teď po mě částku vymáhají maily a dopisy přes společnost Intrum Czech, s.r.o. a dluh uvádějí v eurech.


Požadované řešení

Rád bych ukončil účet na seznamce bez placení služby, kterou jsem dále nechtěl využívat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2018 10:06, před 7 měsíci

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy nebo výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz, faxu či dopisu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu přeposlat odstoupení či výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Obecné náležitosti odstoupení od smlouvy obsahuje interaktivní vzor odstoupení zde: https://www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu. Výpověď smlouvy by měla obsahovat údaje, které jasně identifikují stranu, která smlouvu vypovídá, adresáta a smlouvu, která je vypovídána. Dále musí být jasně vyjádřeno, že vůlí vypovídající strany je závazek ukončit a k jakému datu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.6.2018 14:33, před 7 měsíci

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistroval (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2018 09:28, před 7 měsíci

Na žádost spotřebitele jsme doplnili jeho e-mailovou adresu jako referenční údaj.

Stížnost přeřazujeme zpět na společnost, aby mohla na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
21.6.2018 15:43, před 7 měsíci

ID: 169491231


Dobrý den.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Pavel Scholz

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.6.2018 12:16, před 7 měsíci

Dobry den, výpověď jsem poslal mailem i s žádosti o zrušeni celeho účtu. Šlo o mail bez přílohy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2018 16:39, před 7 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
28.6.2018 14:10, před 7 měsíci

ID: 169491231


Dobrý den

a děkujeme Vám.

Viz prosím reakci ze strany Zákaznického centra be2 ze dne 05.02.2018, která je rovněž součástí Vaší přílohy a která obsahuje postup Výpovědi Prémiového členství (tento je našim uživatelům přístupný také v rámci Všeobecných obchodních podmínek be2, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.be2.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu) a který nebyl z Vaší strany dodržený,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2018 16:32, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2018 08:47, před 5 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.