Společnost


My Energy s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#24302Účtování sankčního poplatku téměř půl roku po písemném vypovězení distanční smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.06.2018, před 8 měsíci

Vladimír Smetana

Znění stížnosti

30.10.2017 jsem podepsal dvěma agentům výše zmíněné společnosti ve své domácnosti tzv. Přihlášku k výběrovému řízení nebo aukci nákupu elektrické energie a zemního plynu. První dojem byl celkem zajímavý i když jsem i podle jejich vyjádření měl v té době uzavřeny dobré smlouvy se spolehlivými dodavateli jak na elektřinu, tak i na plyn. Nic mě to nebude stát a do budoucna budu mít podle nich zajištěno vždy to nejlevnější co se na trhu energií v aukci naskytne. Společnosti jsem vlastně podle textu podepsaného dokumentu dal plnou moc k zastupování na těchto aukcích. Do konce roku 2017 se nic nedělo až najednou 5.1.2018 přišel návrh na nového dodavatele elektřiny od a.s. Rodinná energie s cenou o 25,00 Kč za 1MWh nižší než jsem momentálně platil svému dodavateli, ovšem + 50,00 Kč měsíční poplatek a co horšího, smlouva na pět let. Navíc jsem zjistil, že nový dodavatel sídlí na stejné adrese jako společnost My Energy. Návrh smlouvy jsem 17.1.2018 písemně zrušil a rovněž tak jsem 15.1.2018 odstoupil od podepsaného dokumentu s My Energy. Dnes 17.6.2018 jsem obdržel dopis z 8.6.2018, kterým jsem vyzýván k úhradě sankční pokuty ve výši 5000,-Kč. Je to správné ?


Požadované řešení

Podle mého názoru, by společnost měla odstoupit od sankce, neboť pro mne vlastně nic neudělala a její reakce na moje připomínky, nesouhlasy a výpověď smlouvy zůstaly téměř půl roku bez odezvy. Splatnost pokuty je navíc určena do 22.6.2018 a předpokládám, že pokud jí neuhradím, bude se zvyšovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2018 09:50, před 8 měsíci

Co se týče smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Jestliže by tedy ujednání o deaktivačním poplatku, který má formu smluvní pokuty, bylo výslovně, srozumitelně a jednoznačně zmíněno v průběhu jednání se spotřebitelem a spotřebitel by s ním souhlasil, bylo by možné konstatovat, že byl poplatek ujednán. Jestliže však byla informace o poplatku uvedena nejednoznačně nebo vůbec, není podle našeho názoru jeho vymáhání po spotřebiteli oprávněné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory, je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy, což stanoví § 1829 odst. 2 občanského zákoníku.

Co se týče přímo dodavatele energií, vůči němu lze smlouvu bez sankce vypovědět dle § 11a odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, až do 15 dnů po zahájení dodávek. Vzor výpovědi je možné nalézt zde: http://www.eru.cz/cs/pro-spotrebitele/vzory-odstoupeni. Výpověď doporučujeme zaslat dodavateli (tj. společnosti Rodinná energie) nejlépe doporučeně a dodejkou.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 15:36, před 7 měsíci

Spotřebitel nám sdělil, že se věc nakonec podařilo vyřešit smírným způsobem. Stížnost proto uzavíráme.