Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#24308Přemrštěná cena žárovek, při podpisu prezentovaných jako dárek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.06.2018, před 2 lety

Roman Škola

Znění stížnosti

Zdravíčko, dne 22.12. na mne zazvonil podomní prodejce s tím, že mi nabízí možnost přechodu k LAMA ENERGY s tím, že budu mít levnější energie - elektrika a plyn. Při podpisu smlouvy jsem jako dárek dostal 3 ks LED žárovek. V době podpisu smlouvy jsem byl ochoten smlouvu dodržet, neb mi na základě sdělených údajů přišla výhodnější.
V březnu 2016 mi přišel od LAMA energy dopis s tím, že zahájení dodávek elektřiny bude až k 21.2.2018. Přiznám se že během dvou let jsem na akci žárovka zapomněl.
Koncem roku 2017 jsem byl vyrozuměn svým stávajícím poskytovatelem a dostal jsem nabídku výhodnější než která byla prezentována LAMA ENERGYí. Podepsal jsem proto zpětvzetí výpovědi na plyn i elektriku. Bohužel se situace v únoru zřejmě zvrtla. LAMA ENERGY si mě neoprávnění s Elektrikou převzala. Situace se následně řešila mezi LE a xEnergií. LE totiž přehlédla zaslané dokumenty od xEnerigie. V následném měsíci mě převedly zpět od LE k xEnergii. A vše se vrátilo "k normálu".
13.6. jsem však odbdržel FA od BOM na 1815,-
Na tuto jsem reagoval emailem na BOM s tím, že předmětné žárovky rád vrátím na jimi stanovenou adresu, nebo je rád za přiměřenou cenu odkoupím.
Dnes jsem byl kontaktován telefonicky stran BOM s tím, že MUSIM vše uhradit, žárovky nechtějí, neb uplynul stanovený čas pro vrácení, který byl údajně stanoven k březnu 2016 - v tu dobu ještě ani nedošlo k převodu k LE.


Produkt

1x Phillips LED 60W E27 + 2x Phillips LED 25W E14 FR


Požadované řešení

Z mého pohledu jsou schůdné dvě možnosti.
Žárovky jsem ochoten odkoupit za rozumnou kupní cenu, případně je rád vrátím zpět na adresu, kterou si BOM určí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2018 10:52, před 2 lety

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky. V opačném případě by musel jejich hodnotu nahradit. Doporučujeme žárovky vrátit oproti potvrzení a trvat na tom, že požadované částky platit nebude.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Není podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak zrušením změny dodavatele se bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy.

Pokud situace dospěje do stadia, že se spotřebitel bude muset domáhat svých práv občanskoprávní soudní cestou, doporučujeme obrátit se na advokáta a konzultovat s ním další postup.

Nebude-li možné se společností BLUE OCEAN Management s.r.o. vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.7.2018 22:08, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.