Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#2431Neuznaná reklamace ani po předložení znaleckého posudku obuvi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 měsíců 11 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2014, před 7 lety

Jiří Kukla

Znění stížnosti

Dobrý den,

zakoupili jsme obuv u společnosti HUMANIC zn. Lacoste, která byla využívána pouze na denní nošení, byla užívána zhruba jeden rok. Během této doby povrchový materiál popraskal a špice se roztrhla, obuv jsme reklamovali, obchodník reklamaci neuznal s tím, že se o ně sestra nestarala, nepečovala o ně, příliš je namáhala a že si vybrala malou velikost. Na prodejně jsem trval, aby obuv poslali k znovuposouzení, jinak budu postupovat soudní cestou. Pracovnice na prodejně byly arogantní, obuv poslali znovu na přezkoumání. Obchodník trval na svém vyjádření, proto jsem poslal obuv soudnímu znalci, ten uznal, že obuv byla udržována a že je zde vada materiálu, více ve znaleckém posudku. Znalecký posudek jsem odnesl na prodejnu a tam jej poslali s obuví na centrálu společnosti, po několika dnech mi přišly boty zpět domů s vyjádřením, že se znaleckým posudkem nesouhlasí a trvají na svém vyjádření, zpochybnili názor soudního znalce, že prý jejich znalkyně dala za pravdu jim. Požádal jsem je tedy o pádné důvody a ať tedy mi předloží posudek nebo vyjádření jejich znalkyně s tím, že vyjádření zašlu svému znalci. Poslali jejich znalecký posudek, který dává za pravdu jim, s tím však nesouhlasím já ani soudní znalec, je v něm mimochodem uvedeno, že sestra používala boty na fotbal a tím došlo k popraskání a protržení špice, moje sestra však fotbal ani žádné podobné sporty nehraje a takové tvrzení je pouhým výmyslem. Divím se, kam až společnost zachází i po předložení znaleckého posudku ze Státní zkušebny obuvi ve Zlíně, kde jistě by znalec nepsal nepravdivé informace a riskoval tak svoje oprávnění. Pořád však věřím, že společnost HUMANIC uzná svoji chybu a věřím, že moje stížnost s opravněnou reklamací bude kladně vyřízena a budou mi vráceny peníze za zakoupenou obuv a znalecký posudek.

Děkuji.

S pozdravem
Jiří Kukla


Produkt

Vycházková obuv zn. Lacoste (1-71-60-4104-0)


Požadované řešení

Vrácení částky za zakoupenou obuv a rovněž úhrada mnou zaplaceného znaleckého posudku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.3.2014 14:43, před 7 lety

V případě, že je reklamace zamítnutá, má kupující možnost obrátit se na nezávislého odborníka, který by vadu posoudil, jak tomu bylo v tomto případě. V případě, že je znalecký posudek ve prospěch kupujícího, může u prodejce krom nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady i náklady na pořízení znaleckého posudku dle § 598 občanského zákoníku. Pokud prodejce předložil posouzení od vlastního znalce, který je zapsán i v seznamu znalců na www.justice.cz, v rámci soudního řízení by povahu vady vyhodnocoval jiný znalec nezávislý na obou smluvních stranách.

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2014 13:46, před 7 lety

Vážený pane Kuklo,

k podané stížnosti uvádíme, že Vaší reklamací jsme se skutečně intenzívně zabývali a to již několikrát.
S odkazem na vyjádření, vydaná k Vaší reklamaci z naší strany, považujeme reklamaci nadále za neoprávněnou.
Uvádíme, že obuv byla zakoupena 19. 9.2011, reklamována 10.11.2012, Váš znalecký posudek byl zpracován
9.11.2013, čili rok po uplatnění reklamace. V době vypracování znaleckého posudku byla již obuv po záruce a
především v dosti žalostném stavu (užitné i estetické hodnoty výrobku byly již významně sníženy, resp.
vyčerpány). Z těchto důvodů a dalších, které jsme Vám již uváděli v předešlých vyjádřeních, jsme nechali také my
vypracovat znalecký posudek nezávislým znalcem z oboru obuv, kůže, kožešiny. Zákonné odpovědnosti za
vady, které vznikly v průběhu záruční doby, se v žádném případě nezříkáme, bohužel u takto poškozené, neošetřované a zničené obuvi nemůžeme k reklamaci vydat jiné, příznivější stanovisko.
S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2014 14:35, před 7 lety

Reklamace má být vždy uplatněna bez zbytečného odkladu. Pokud výrobek vykazuje vadu, neměl by být následně dále užíván. Z toho vyplývá, že pokud by nebyla obuv od poslední reklamace nošena, což by musel spotřebitel prokázat - fotografiemi atd. bylo by možné i vadu hodnotit. Pokud by byla nošena a zhoršil se tak stav obuvi, již není splněna podmínka reklamace bez zbytečného odkladu.
Zároveň, pokud si nechal prodejce sám zhotovit znalecký posudek, který rozporuje posudek kupujícího, musel by vadu vyhodnotit ještě jiný nezávislý odborník, kterého by zvolily strany nebo soud.
Prodleva v rámci řešení reklamace možnost posouzení vady vždy komplikuje.


Jiří Kukla

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.4.2014 14:44, před 7 lety

Vada byla taková, že se prothrhla špice boty, tudíž nemohla být dále nošena. Společnost HUMANIC zpochybnila práci soudního znalce ze Státní zkušebny obuvi ve Zlíně, předložili následně po mém vyžádání nový znalecký posudek jejich znalkyně z Brna. Ta uvádí, že obuv byla používána na fotbal, že jinak není protržení a odření špic možné. Sestra, spotřebitelka, fotbal jako dívka nehraje a nikdy nehrála, navíc společnost HUMANIC pokaždé uvádí různé důvody, proč byla reklamace zamítnuta. Kontaktoval jsem znalce, ten na svém vyjádření trvá, posílám jeho poslední stanovisko:

"V původním vyjádření k reklamaci prodejce uvedl, že k vadě došlo z důvodu prodření usně zvenčí což je evidentní nesmysl. Příčinu vzniku vady, kterou uvedl prodejce v následném vyjádření rovněž nerespektuji. Skutečnou příčinu závady jsem zjistil a uvedl a nic není třeba dodávat."

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2014 11:20, před 7 lety

V tomto případě, pokud má spotřebitel posudek z ITC Zlín a.s., který prodejce neuznává a výrobek již nebyl nadále užíván, tudíž je rozporována původní reklamace uplatněná v záruční době, doporučujeme podat žalobu u soudu, který si může vyžádat vlastní posudek nebo uznat i posudek z ITC Zlín a.s. bez dalšího.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2014 16:39, před 7 lety

Stížnost uzavíráme s nedosažením mimosoudní dohody. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati. V soudním řízení by měl spořebitel prokázat,že vada byla na výrobku přítomná v době uplatnění reklamace.