Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:65
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#24424Reklamace iPhonu 5s

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 6 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2018, před 3 lety

Rudolf Egner

Znění stížnosti

Reklamace telefonu ve Zlíně,3 krát jsem reklamovali stejnou vadu na tel.po každé mi ji uznali a chtěl jsem odstoupit od smlouvy!!! Vedoucí téhle pobočky byl arogantní a řekl mi ať si to klidně dám na ČOI a to udělám protože takové jednání jsem nikde nezažil!!!!!! A můžu vám slíbit že to tak nenechám.vzdy jsem nakupoval všechnu elektroniku jen u vás,ale po téhle zkušenosti už nebudu a každého budu odrazovat! Takové jednání nemůžu akceptovat!!


Produkt

iPhone 5s číslo reklamace 8118022916


Požadované řešení

Vrácení peněz už nemám důvěru!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.7.2018 00:07, před 3 lety

Není-li možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má spotřebitel dle § 2169 odst. 2 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit. Dle ustálené judikatury se za opakovaný výskyt vady považuje výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách (dvě předchozí uznané reklamace). Za větší počet vad se považuje výskyt alespoň tří vad na věci, přičemž každá z nich brání řádnému užívání věci.

Pokud bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2018 08:43, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.