Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1803
Z toho za letošní rok:321
Stále v řešení:107
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 441 stížnostech.

#24428Zrušení účtu z důvodu a žádost o částečnou refundaci

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2018, před 11 měsíci

Jan Čupr

Znění stížnosti

Dobrý den,

žádal jsem u společnosti academic singles (be2 S.a.r.l.) o zrušení mého prémiového účtu a alespoň částečné vrácení financí, které mi byly z jejich strany automaticky ztrženy ve výši 2247kč za předplatné dalších 3 měsíců.
Vzhledem k tomu, že služby již nebudu využívat, požádal jsem je o okamžité zrušení mého účtu nebo alespoň do 14ti dnů a vrácení částky na můj účet. Viz text emailu zmiňované společnosti:
Dobrý den,
žádám Vás touto formou výslovného písemného prohlášení o zrušení mého prémiového členství v seznamce Academic sigles, který jsem využíval v České republice.
Vzhledem k tomu, že Vaše služby nebudu již nadále využívat, žádám Vás o navrácení alespoň poměrné částky ze sumy, která mi byla stržena za předplatné celých 3 měsíců. Minimálně částku za 2 a půl měsíce (cca 1800-1900kč), protože věřím, že do 14ti dnů zvládnete mojí žádosti o zrušení vyhovět ke vzájemné spokojenosti obou stran. Částku prosím poukažte na bankovní účet, ze kterého odešla platba.
Dále Vás žádám o zpětné písemné vyjádření, že bylo mé žádosti vyhověno, prémiový účet byl zrušen a peníze poukázány na zmiňovaný účet.

Napsal jsem ji i údaje o mě, email použitý při registraci a účet, na který mají poslat zpět finance.

Je možné nějakým způsobem docílit toho, aby bylo mé žádosti vyhověno, prémiový účet zrušen a také vráceny peníze alespoň částečně?

Děkuji za pomoc


Produkt

prémiový účet na seznamce academic singles


Požadované řešení

Žádám o vrácení poměrné částky ze zaplacené sumy, kterou si strhli bez jakéhokoliv předchozího upozornění a o ukončení prémiového členství, tedy celkového zrušení profilu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2018 14:16, před 11 měsíci

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
5.7.2018 15:48, před 11 měsíci

ID: 173995439


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami Academic singles (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 22/05/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil/ a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.

........................

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 22/09/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Realizace Výpovědi Prémiového členství slouží výhradně k zastavení jeho prodloužení po vypršení stávajícího Prémiového období, nikoliv k navrácení (části) uhrazeného poplatku za stávající členství – viz prosím také Všeobecné obchodní Academic singles, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.academic-singles.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu.

V případě, že jste si své Prémiové členství nepřál prodloužit, bylo toto potřebné včas a řádně vypovědět (tj. zrušit jeho prodloužení).


Jan Čupr

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.7.2018 12:16, před 11 měsíci

Neustále se odkazujete na vaše všeobecné obchodní podmínky a nikde v nich není ceník vašich služeb. Kdybyste tam měli napsané, že to bude stát tolik peněz nikdy bych s tím nesouhlasil. Nebyl jsem předem obeznámen s cenou a proto žádám o předčasné ukončení a vrácení poměrné částky, moje finanční situace není natolik dobrá, abych si tak drahé služby mohl dovolit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2018 11:51, před 11 měsíci

Společnost má povinnost, než dojde k uzavření smlouvy, informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Informace o prodloužení pouze v obchodních podmínkách pak dostatečná není. Jestliže by tedy na platební stránce informace nebyla vůbec, potom dle našeho názoru společnosti žádný nárok v souvislosti s prodloužením nevznikl. Platební stránka zaslaná spol. be2 sice obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu. Pokud by však dostatečné nebylo, nevznikla by na straně spotřebitele povinnost uhradit poplatek za prodloužené členství.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na její vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.7.2018 15:32, před 11 měsíci

ID: 173995439


Dobrý den.

V souvislosti s obdobím platnosti a cenou stávajícího i eventuálně prodlouženého Prémiového členství či možnostmi jeho Výpovědi jste byl informován prostřednictvím platební stránky, emailové zprávy s potvrzením realizace úvodní platební transakce a/ anebo Všeobecných obchodních podmínek Academic singles, které jsou uživatelům k dispozici na naší domovské stránce www.academic-singles.cz a také přímo v jejich uživatelském profilu,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.8.2018 12:41, před 10 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jan Čupr

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.8.2018 14:02, před 10 měsíci

Hodnocení:

Komentář: peníze mi nevrátí, jejich špatnou informovanost klientů nepřiznali a hlavně to, že nemám z čeho kvůli tomu žít je jim jedno.