Společnost


Sconto Nábytek, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:54
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

56%
44%
Toto skore je založeno na 16 stížnostech.

#24440Stížnost na postup reklamace vadného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2018, před 2 lety

Zdeněk Zápal

Znění stížnosti

Chtěl bych podat stížnost na postup řízení reklamace na firmu Sconto. Přes internet jsem objednal sedací soupravu a po dodání jsem zjistil, že souprava je poničená a navíc se neshoduje s objednávkou. Podal jsem online reklamaci přes internetové stránky a bylo mě řečeno, že buď mám odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, nebo mě poničený kus vymění za nový. Na komentář, že se zboží neshoduje s objednávkou nikdo nereagoval. Požadoval jsem opětovně, aby si vadné zboží vyzvedli a já v zápětí odstoupím od smlouvy. Odpověď byla opět stejná, dovezte, nebo vyměníme. Rozhodl jsem se objednat přepravce a zboží jsem dopravil na pobočku Stodůlky za cenu 1750,-. Paní na pobočce, mne řekla, že se omlouvá, ale opravdu mě byla odeslána jiná sedací souprava, než jsem objednal! Dožaduji se obratem o proplacení nákladů za dopravu zboží, ale pan Dovole stále mele svou, že jsem odstoupil od smlouvy, tudíž nemám nárok na výlohy spojené s dopravou na pobočku. Prosím o prošetření jednání společnosti.


Produkt

Sedací souprava etro universal


Požadované řešení

Vrácení peněz včetně výloh za dopravu na pobočku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.8.2018 13:05, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, může spotřebitel věc reklamovat. Pokud byla reklamace uznána jako oprávněná, má spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Za účelně vynaložené náklady spojené s reklamací se mimo jiné považuje poštovné nebo cestovné. Prokáže-li spotřebitel, že skutečně uplatňoval právo z vadného plnění (např. prostřednictvím on-line komunikace s prodávajícím), má právo žádat po prodávajícím náhradu účelně vynaložených nákladů. Vzor žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění je možné vyhledat na webové adrese https://www.dtest.cz/clanek-3279/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
13.8.2018 10:18, před rokem

Dobrý den,

zákazníkovi byla nabídnuta možnost výměny zboží na náklady prodávajícího, což zákazník odmítl. Rozhodl se dovézt věc zpět a uplatnit právo na odstoupeníod KS do 14 dnů (zboží bylo zakoupeno přes e-shop). Zákazníkovi byla vrácena částka za zboží a bude mu vrácena i poměrná částka za původní přepravné.

J. Hušek, SCONTO NÁBYTEK

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2018 14:16, před rokem

Zde záleží na tom, jak spotřebitel požadavek specifikoval. Spotřebitel má v případě, kdy zboží zakoupil přes internet, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, nicméně stejně tak má právo uplatnit reklamaci. Jestliže spotřebitel uvedl, že zboží reklamuje, nelze jeho reklamaci automaticky vyhodnotit jako odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. I v případě reklamace je jedním z řešení, které může spotřebitel požadovat, odstoupení od smlouvy.

Pokud tedy spotřebitel označil své jednání vůči společnosti jako reklamaci a vytkl vady (poškozené a neodpovídající zboží), má dle § 1924 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (viz naše úvodní vyjádření).

Jestliže však spotřebitel využil svého práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, právo na úhradu těchto nákladů nemá. K využití tohoto práva však spotřebitel musí projevit jednoznačnou vůli.

Stížnost přeřazujeme spotřebitele, který má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.


Zdeněk Zápal

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.8.2018 14:50, před rokem

Vzhledem k tomu, že jsem opakovaně označoval své jednání vůči společnosti jako reklamaci a vytkl vady (poškozené a neodpovídající zboží), což můžu doložit historií komunikace, mám dle mého názoru nárok dle § 1924 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kompletní náhradu účelně vynaložených nákladů dle zaslané faktury. Při předání zboží mě bylo přiznáno, že doopravdy došlo k pochybení a bylo mě odesláno jiné zboží, než jsem objednal.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2018 11:10, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.