Společnost


Petr Doskočil

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#24441Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2018, před rokem

ILONA TRUHLÁŘOVÁ

Znění stížnosti

Dne 26.4.2018 jsem si objednala přes eshop skřín Alice,která mi byla dodána 4.6.2018,ihned 5.6.2018 jsem podala reklamci .Skřín byla poničená vylomená na pravé strane,ohlá lišta na dveřích a horní čelní díl po celé délce 2m byl neodborně seříznutý jakoby ho někdo řezal pilkou na koleni všude po celé délce.Po třech dnech obchod odepsal,že jsem si škody zpusobila sama a reklamce zamitnuta.Nesouhlasila jsem chtěla jsem odborný posudek či vyjádření od výrobce nebo dodavatele na vadu,opět zamítnuto.K mému udivu obchod ignoruje žádost o kontakt na vedoucí osobu,pouze mi nabidl opravu skříně za poplatek.Poslala jsem odstoupení od smlouvy z důvodu porušení práv spotřebitele.


Produkt

Skřín Alice korpus dub,218x200 MHD/DJ/Ch/HI


Požadované řešení

Nabídla jsem 20% slevu ignorivali to,takže slevu nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2018 07:47, před rokem

Je-li reklamace uplatněna do 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku by měl provést prodávající, měl by zejména prokázat, že poškození nevzniklo v průběhu přepravy, pokud existují indicie, které tomu napovídají.

Za důkaz opaku nelze považovat potvrzení přepravce o tom, že zásilka byla předána v pořádku. Takovýto doklad má při současné praxi v naprosté většině případů maximálně charakter potvrzení neporušenosti vnějšího obalu zásilky, což k prokázání toho, že zboží bylo předáno v pořádku, rozhodně nedostačuje.

Nebude-li prodávající na výzvy spotřebitele reagovat, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.6.2018 13:19, před rokem

Společnost nám zaslala ke stížnosti dne 25.6.2018 následující vyjádření:

"Paní zasílala reklamaci na poškozenou skříň, 15.06.2018 zamítnuto - p. Truhlářová podepsala dodací list, kde svým podpisem potvrdila, že dodané zboží je v pořádku, bez poškození a kompletní, výrobce reklamaci zamítl, nové díly nevydá... Následně zaslala spotřebitelka e-mail, že s tím nesouhlasí... Opět zamítnuto, naše rozhodnutí je konečné."

K zaslanému vyjádření si dovolíme podotknout, že žádný právní předpis nestanoví spotřebiteli povinnost překontrolovat zboží ihned po převzetí (obzvláště pokud se jedná o zboží velkých rozměrů) a s tím spojenou nemožnost následně namítat vady. Podpis spotřebitelky na dodacím listu může sloužit toliko jako potvrzení vnějšího nepoškození balení, nikoliv však jako potvrzení toho, že je zboží zcela bezvadné.

Na základě vyjádření společnosti a toho, že naše služba funguje na principu dobrovolnosti, nám však nezbývá než stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.