Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:25
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#24503Zrusit VIP clenstvo

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.06.2018, před 12 měsíci

Martin Slezak

Znění stížnosti

Oznamujem,ze tymto odstupujem od zmluvy o poskytnuti predplatneho na serveri flirtkontakt.sk kde som zaregistrovaný na email: druidikovec@gmail.com a užívatelskym menom:druidikovec ziadam o zrusenie predplatneho a strhavanie penazi s platobnej karty ...


Požadované řešení

Okamzite zrusit predplatne a vip clenstvo


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2018 10:49, před 12 měsíci

U smluv uzavřených prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku (např. internet) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Souhlas musí být výslovný (pouhý odkaz na obchodní podmínky je nedostačující) a musí být učiněn při uzavírání smlouvy. V případě sporu by musela společnost prokázat, že spotřebitele informovala a že souhlas byl ze strany spotřebitele vysloven.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud však již uplynula 14 denní lhůta ode dne uzavření smlouvy, pak je nutné smlouvu o poskytování placených služeb ukončit, a to výpovědí. Více informací o této problematice je možné vyhledat na webové adrese https://www.dtest.cz/clanek-5829/hledani-dokonaleho-protejsku-vas-muze-prijit-draho.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
28.6.2018 12:53, před 12 měsíci

Dobrý den.
Všechny podmínky odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v obchodních podmínkách, V případě nejasností odpovídáme na dotazy uživatelů na podpoře naší stránky. Uživatel nám na podporu nenapsal a žádnou výpověď - odstoupení od smlouvy jsme od něj neobdrželi a to ani naší adrese nebo na našem emailu.

V.I.P. členství jsme mu tedy na základě této žádosti ukončili, takže bereme stížnost jako neoprávněnou.


Děkujeme.

Flirtkontakt.sk

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2018 16:28, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Martin Slezak

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.7.2018 16:39, před 11 měsíci

Dakujem za zrusenie vip clenstva tymto by som uzavrel