Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#24529Špatně vyřízení reklamace a arogantní jednání Trutnov Hervis

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 12 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.06.2018, před 2 lety

Jitka Mačkova

Znění stížnosti

Dobrý den, koupila jsem si běžecké boty značky Merrell, tyto boty jsem byla nucena reklamovat po dvou měsících, díry v síťce bot a příliš sešlapana podrážka, což na tyto boty, které by měly vydržet už určitou zátěž, příliš děsivé. Po té mi bylo napsáno,že má reklamace je vyřízena, šla jsem tedy do prodejny, kde mi bylo řečeno, že mé reklamaci nebylo vyhověno,důvod byl uveden, že bylo zjištěno, že obuv skýtá více vad různého rozsahu a charakteru. Vady jsou již v takovém rozsahu, které se neslučuji s podmínkou "reklamovani bez zbytečného odkladu". Z tohoto důvodu shledavaji moji reklamaci jako neoprávěnou.Kdyz jsem si promluvila s vedoucím prodejny, který se choval dost arogantně,nebyl schopen mi podat informace, které jsem po něm chtěla a neustále mne chytal za slovo, po půl hodinovém dialogu, který neměl hlavu ani patu, jsem prodejnu opustila, boty jsem si neprevzala a reklamační protokol jsem nepodepsala, poněvadž s vyjádřením pana vedoucího nesouhlasím.


Produkt

Číslo zboží 2126166, označení: all Outlook crush light w 1/17, cena 2 699,- Kč


Požadované řešení

Prosím, co mohu dělat dále,děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2018 08:36, před 2 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
11.7.2018 10:40, před 2 lety

Dobrý den,

se zákazníkem byla reklamace konzultována telefonicky. Bylo domluveno, že spotřebitel zašle zboží na centrálu k posouzení oprávněnosti reklamačního řízení a posouzení stavu obuvi.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00
Tel. : +420 720 958 849
Email: petr.krivohlavy@hervis.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.8.2018 11:20, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2018 19:01, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.