Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:341
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 143 stížnostech.

#24544AAA nechce vratit penize za pojisteni Carlife Garance

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 10 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
28.06.2018, před 10 měsíci

Oleg Gricyk

Znění stížnosti

Koupil jsem auto v AAA. Dostal jsem od nich fakturu, kde je jasne rozepsano kolik auto stoji. Ani v jedne rozepsane kolonce neni uvedeno, ze na auto byla poskytnuta sleva.
Dale, jsem objednal pojisteni Carlife. Do 14 dnu jsem napsal na Carlife, ze chci odstoupit od smlouvy a pozaduji vraceni penez. Byl mne odpovezeno, ze jelikoz: "Pojistník dále pověřuje správce s ohledem na poskytnutou slevu z kupní ceny Vozidla, v případě jakékoliv vratky pojistného v důsledku změny nebo ukončení pojištění, k vrácení této částky Zprostředkovateli", tak penize budou posilat na AAA.
Posilal jsem danovy doklad od AAA jako dukaz, ze zadnou slevu jsem neobdrzel, proto pozaduji aby penize posilaly mne na ucet.
Odpoved znela, ze "fakturu jste mi neofotil celou". Coz povazuji za nepravdu, jelioz pripsana veta, ktera je jiz mimo fakturu, neni soucasti faktury. Veta mimo fakturu zni: "V celkové částce ... CZK je již zahrnuta sleva ve výši ... CZK."
Muj hlavni argument spociva v tom, ze to, co je mimo fakturu nema zadnou vahu. Klidne tam mohli napsat co koliv. Ja taky muzu tam neco dopsat, ale nema to vliv na fakturu.


Produkt

Pojisteni "Carlife Garance". Firma Defend Insurance Group.


Požadované řešení

Jako reseni vidim, ze AAA auto nebo firma Defend Insurance Group ktera pojisteni "Carlife Garance" nabizi, mne vratily penize za pojisteni.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.8.2018 16:59, před 8 měsíci

Předpokládáme, že kupní smlouva a smlouva o pojištění byla uzavřena na prodejně. V takovém případě zákon neumožňuje odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu. Případná možnost odstoupit od smlouvy by tedy musela být dojednána mezi stranami. V takové situaci záleží především na tom, jak zní konkrétní ujednání.

Stížnost přenecháváme k vyjádření společnosti.

Reakce společnosti

Publikováno
28.8.2018 17:01, před 8 měsíci

Vážený pane Gricyku,
prověřila jsem Vaši stížnost. Cena za pojištění Carlife byla odečtena z původní ceny vozu (319.999 Kč) - částka za vůz ve faktuře je již o tuto slevu ponížena (296.399 Kč). Reálně není tedy co vracet.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Oleg Gricyk

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.8.2018 19:44, před 8 měsíci

Dobrý den,
Samozřejmě můžete psát to co vyhovuje vám. Já ale mám fakturu kde je jasné napsána cena vozu a cena pojištění kterou jsem platil.
Věc jsem předal dal takže uvidíme jak rozhodne soud.

Reakce společnosti

Publikováno
18.9.2018 14:33, před 7 měsíci

Dobrý den,
záležitost byla uzavřena a ze strany společnosti již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Oleg Gricyk

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.10.2018 17:55, před 6 měsíci

Česká obchodní inspekce
Vyjádření oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů k předmětu sporu:

Jelikož navrhovatel zakoupil zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, hledí se na navrhovatele jako na spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), a proto můžeme učinit závěr, že se jednalo o spotřebitelskou smlouvu.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel uzavřel smlouvu s podnikatelem (a případně s jinými subjekty, které podnikatel zastupoval) v provozovně podnikatele, není možné v dané věci odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve smyslu § 1829 OZ – pro odstoupení od smlouvy by tak musel být dán důvod spočívající zejména v případném vadném plnění ze strany podnikatele.
Navrhovatel uvádí, že byl ze strany podnikatele ujištěn o tom, že pojištění Carlife Garance Premium (dále jen „pojištění“) mu bude ke koupi vozu poskytnuto zdarma. V rámci faktury FVMG3821/180182 (dále jen „faktura“) však bylo pojištění navrhovateli účtováno a navrhovatel proto tvrdí, že mu zdarma poskytnuto nebylo. V komunikaci s navrhovatelem podnikatel nijak nepopírá, že dle nabídky mělo být pojištění k vozu
zdarma. Podnikatel však uvádí, že sleva na pojištění již byla navrhovateli poskytnuta snížením kupní ceny vozu, která byla dříve vyšší právě o cenu pojištění. Stejně je uvedeno i v čl. IV bodu 7 kupní smlouvy k vozu ze dne 14. 6. 2018: „V případě, že Prodávající zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy na
pojištění mechanických a elektrických závad automobilu mezi kupujícím a společností Acasta European Insurance Company Limited, bylo pojistné z této pojistné smlouvy uhrazeno tak, že prodávající podmíněně poskytl kupujícímu slevu z původní inzerované kupní ceny za automobil ve výši pojistného … což kupující potvrzuje a pojistné, o něž byla snížena kupní cena, bylo následně uhrazeno prodávajícím
uvedené pojišťovně…“
Realizaci tohoto záměru však považujeme ze strany podnikatele za výrazně nepřehlednou. Na samotné faktuře je již uvedena pouze ponížená kupní cena a cena pojištění je samostatně fakturována. Tvrzená
vyšší cena tak v daném případě může být pouze hypotetická. Jako jednoznačné účtování bychom považovali, pokud by na faktuře byla uvedena plná cena vozu, vedle ní přičtena cena pojištění a následně
cena pojištění odečtena. Na pojištění by tak navrhovateli byla poskytnuta sleva a zároveň by bylo zřejmé, jaká je kupní cena vozu.
Navrhovatel uvádí, že mu byla poskytnuta sleva z kupní ceny vozu z toho důvodu, že u podnikatele zároveň prodával svůj starší vůz a rovněž v důsledku speciálního ujednání.
Dle § 5 odst. 1 ZOS se „obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které
by jinak neučinil.“ Nadto, v § 5 odst. 2 ZOS je stanoveno: „za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně
koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně …. ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody“.
Domníváme se, že pojištění zdarma je podnikatelem nabízeno nejasně, bez zřejmého vyčíslení a bez možnosti pro spotřebitele si ověřit, zda sleva byla skutečně poskytnuta (a nejedná se tak pouze o obecnou frázi, umožňující přičíst cenu pojištění, které by mělo být zdarma, k libovolné ceně vozu). Cena vozu může
být předmětem smlouvání, pro spotřebitele proto může být nejasné, zda byla cena snížena v důsledku individuální dohody, či zda byla snížena paušálně právě v důsledku pojištění zdarma.
V případě, že by na faktuře byla cena pojištění přičtena a vzápětí odečtena (kupní cena by tak byla sdělena beze změny), ale i v případě, kdy by cena pojištění již byla zahrnuta do ceny vozu, nebyla zvlášť fakturována a pouze podnikatel by měl na základě reklamy závazek spotřebiteli pojištění zdarma obstarat,
by bylo informování ze strany podnikatele o pojištění zdarma ke koupi vozu zcela dostatečné. Popsaný systém fakturace pojištění by však dle našeho názoru mohl představovat klamavou obchodní praktiku a
to z důvodu uvedení nepravdivé informace o poskytnutí slevy, která ve skutečnosti nebyla poskytnuta, případně i z důvodu uvedení pravdivé informace o poskytnutí slevy, ale jejího nepřehledného účtování ve
vztahu k ceně vozu a dalším eventuálně individuálně sjednaným slevám, což by mohlo spotřebitele uvést v omyl ohledně ceny vozu nebo existence cenové výhody.

Reakce společnosti

Publikováno
2.11.2018 12:30, před 6 měsíci

Dobrý den,
záležitost byla prověřena a následně uzavřena s původním stanoviskem.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Oleg Gricyk

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.11.2018 12:34, před 6 měsíci

Tak je to pak k soudu.
Je tady ochotny pravnik?

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2018 17:26, před 5 měsíci

V případě, že se chce spotřebitel s věcí obrátit na civilní soudy, můžeme ho bohužel odkázat pouze na databázi advokátů při České advokátní komoře - vyhledávač je dostupný zde: http://vyhledavac.cak.cz/.

Vzhledem k tomu, že nedosažením smírného řešení se možnosti služby VašeStížnosti.cz vyčerpaly, jsme nuceni stížnost uzavřít.


Oleg Gricyk

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.11.2018 17:27, před 5 měsíci

Hodnocení: