Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#24582Automatické prodlužování VIP členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.06.2018, před 5 lety

Jakub Šebrle

Znění stížnosti

Dobrý den, dnes 14.6.2018 jsem si zakoupil členství na zkoušku na měsíc za 180 Kč. Prostudoval jsem si stránku, abych se ujistil, že platím jen jako zkoušku na jeden měsíc a nikde jsem neviděl nic o automatickém prodloužení. Proto žádám o zrušení. Děkuji za pochopení.

Jakub Šebrle


Produkt

členství


Požadované řešení

zrušení automatického prodloužení VIP členství


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2018 08:42, před 5 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Řadu informací v souvislostí s řešením svého problému může spotřebitel nalézt také v příručce Evropského spotřebitelského centra zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.7.2018 17:14, před 5 lety

ID: 174975186


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 14/07/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete deaktivovat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Deaktivovat (můj) profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.7.2018 09:40, před 5 lety


Jakub Šebrle

Hodnocení: