Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:94
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#24656Poplatek za LED žárovky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 3 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.07.2018, před rokem

Milina Havrlantová

Znění stížnosti

Dobrý den,

Žádám Vás i Vámi pověřenou firmu Credit Express o pozastavení vymáhaní částky 2 579Kč za poskytnuté LED žárovky.
Dne 29. 6. 2018 Vám byl doručen balíček „DR0324021547X“ obsahující Vášeho „Trójského koně“ - neporušené balení 5ks LED žárovek.

Opírám se především o tiskovou zprávu ČOI

Rámcovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu č. BMA50230035, uzavřenou s podomním prodejcem pracujícím pro firmu Bohemia Energy entity s.r.o. dne 21. 6. 2016 jsem vypověděl písemnou formou dne 23. 9. 2016 před začátkem dodávek energií.

Nehledě na skutečnosti jako zákaz podomního prodeje v místě mého bydliště (o kterém jsem při uzavírání smlouvy bohužel nevěděl) nebo to, že po odeslání výpovědi smlouvy byla oprávněnost mé žádosti uznána z Vaši strany jen částečně – smlouva nebyla stornována jako celek (pro sdružené dodávky energií), ale zrušena (bez nutnosti platit sankční poplatky) mi byla pouze část týkající se dodávek zemního plynu.
Za stornování dodávek el. energie jsem ve výsledku zaplatil 9 593Kč.
...to vám nestačí?


Děkuji
Adam Havrlant


Požadované řešení

pozastavit vymáhání částky 2579Kč za poskytnuté LED žárovky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2018 09:18, před rokem

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Nebude-li možné se společností vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2018 09:57, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.