Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#24696Automatické prodloužení Premium členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.07.2018, před rokem

Petra Tomanová

Znění stížnosti

5.7. 2018 jsem si v dobré víře na ZKOUŠKU!!! pořídila a kartou zaplatila Premium členství na 1 měsíc (149,- Kč). Nebyla jsem řádně společností be2S.r.l. informována, že tímto si zároveň pořizuji automatické prodloužení (můj případ 3 měsíce). Tyto informace - "Všeobecné obchodní podmíny" jsou po velice složitém hledání pod odkazem "PODMÍNKY" ve spodní části webových stránek. V řádném textu je možné se dočíst o automatickém prodloužení až po zaplacení v potvrzovacím mailu. Zákazník je nucen, pokud prodloužení nechce okamžitě vypovědět smlouvu (nejpozději 4 dny před ukončením zaplaceného období). Napsala jsem tedy mail hned 6.7. 2018 - kde jsem uvedla požadované údaje, chci OKAMŽITĚ ODSTOUPIT OD SMLOUVY s cílem zamezit automatickému prodlouženi. Nyní čekám na odpověď od Be2, jelikož ta chodí ve lhůtě 3 pracovních dnů, jsem nucena sledovat internet. bankovnictví. Kde mám nyní blokaci 149,- , což je asi zatím v pořádku. Ano, svou nepozorností jsem si způsobila komplikace, ale doufám, že vše bude vyřízeno, výpověď podávám v řádném termínu.


Produkt

Premium členství (1 měsíc)


Požadované řešení

Odpověď na můj mail ze dne 6. 7. 2018, okamžité zrušení smlouvy, zrušení automatického prodloužení, abych mohla následně svůj profil zrušit a deaktivovat.

Pokud to bude možné i vrácení 149,-, které mi jistě budou strženy. Se službou nejsem spokojena, profily nabízených partnerů nejsou důvěryhodné, odpovědi ve zprávách jsou automatické s předepsaným textem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2018 10:25, před rokem

Spotřebitelka může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitelky před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitelka společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitelka společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitelka odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslala prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušela zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele jí to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitelku na jejích právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebitelce, aby se v případě nevyřešení situace prostřednictvím našeho portálu obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.7.2018 16:53, před rokem

ID: 175711170


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.


Petra Tomanová

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.7.2018 23:33, před rokem

Dobrý den,
dnes v podvečer jsem skutečně byla mailem ze Zákaznického centra be2 informována.
Moje žádost o odstoupení od smlouvy byla vyřízena kladně a bude mi vrácena i částka za měsíční prémiové členství.

Za tento přístup děkuji, každopádně bych byla více spokojena, kdyby k takovému řešení vůbec nemuselo dojít. Všeobecné podmínky, kdy po uplynutí měsíce, který máte předplacený, Vám automaticky služba běží dále, pokud nevypovíte smlouvu, jsou velice nestandardní. Seznamka na mě působí velice nedůvěryhodně a svůj účet určitě deaktivuji.