Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:143
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#24730Zrušení VIP členství

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.07.2018, před rokem

Jan Toufar

Znění stížnosti

Dobrý den,
9.7.2018 jsem se nechtěně registroval do systému VIP be2, následně díky nekomunikaci ze strany BE2 nejde zrušit tento účet. Ani vypovědět, žádají platu za prodloužení a to i přesto že mi zjevně chodí nabídky na seznamení od zjevně falešných profilů. Často přichází stejná fotka s jinými identitami a není dodrženo ani podmínky garantující v jejich záruce, pouze automatické odpovědi.


Požadované řešení

Požadované řešení
Zrušení VIP členství a následné zrušení celého mého profilu, vymazání veškerých osobních údajů. Potvrzeni emailem, že dané zrušeni proběhlo v pořádku a nadále se nebudou strhávat finance z mého účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 16:23, před rokem

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace prostřednictvím našeho portálu, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
12.7.2018 14:43, před rokem

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistroval (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


Jan Toufar

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.7.2018 16:39, před rokem

Dobrý den prosím o možnost doplnění e-mailové adresy jako "neveřejného/ referenčního údaje".

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2018 11:06, před rokem

E-mailovou adresu jsme doplnili jako referenční údaj.

Stížnost přeřazujeme zpět na společnost, aby mohla na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
16.7.2018 15:59, před rokem

ID: 157164372


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 09/07/2017. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolil a uhradil a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslal (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.

........................

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Používání ilustrační fotografie se nám osvědčilo v případě, že klient si ještě nenahrál vlastní fotografii. Ilustrační foto je označené přeškrtnutým fotoaparátem, aby ostatní členové věděli, že nejde o skutečnou fotografii daného člověka,

děkujeme Vám za pochopení.


Jan Toufar

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.7.2018 16:47, před rokem

Dobrý den, prosím o zaslaní emailu s potvrzením o zrušení premiového členství. Děkuji.

Reakce společnosti

Publikováno
17.7.2018 12:50, před rokem

ID: 157164372


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.8.2018 14:25, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2018 08:47, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.