Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#24745Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
10.07.2018, před 2 lety

Tomáš Vítek

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 27.6.2018 jsem reklamoval halovou obuv zakoupenou 25.1.2017. Důvod reklamace byla odlepující se podrážka na levé botě z boční strany. Odlepující se podrážku jsem šel reklamovat ihned po objevení této vady. Při reklamačním řízení jsme do protokolu dále uvedli, že levá bota má prodřenou stélku a v pravé botě odtržená textilie od uvnitř boty (textilie je pouze odlepená od stelky).

Následně mi byla další den reklamace zamítnuta s tím, že vady jsou již v takovém rozsahu, který se neslučuje s podmínkou "reklamování bez zbytečného odkladu".

Myslím si, že vady typu prodřená podrážka a odtržená textilie nemají žádný vliv na funkci boty ani na vznik odlepující se podrážky, a také, že se jedná o vady způsobené běžným opotřebením, na které se záruka nevztahuje, proto nechápu důvod zamítnutí reklamace.

Bohužel paní na prodejně se o tom se mnou nechtěla vůbec bavit. Z důvodu zamítnuté reklamace mi plyne, že až příště budu mít pouze prodřenou stélku v botě či nějakou lehkou vadu způsobenou běžným opotřebením, tak mohu boty klidně vyreklamovat, protože v případě, kdy by nastala vážnější závada, tak už boty nelze reklamovat z důvodu více vad.


Produkt

Maxima 2/16 2051020379469


Požadované řešení

Žádám o obnovení reklamačního řížení, případně o officiální vyjádření, zda lze reklamovat závady způsobené běžným opotřebením (jako je např. prodřená textilie stélky, odlepující se textilie uvnitř boty apod.).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 09:25, před 2 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.7.2018 10:56, před 2 lety

Dobrý den pane Vítku,

reklamace Vám byla oprávněně zamítnuta. Vždy se posuzuje celkový stav obuvi. pokud skýtá více vad, má se za to, že nebyla reklamována bez zbytečného odkladu.

Abych to více upřesnil. Pokud reklamujete jednu vadu, která je oprávněná, může prodejce konstatovat, že vada byla způsobena mechanicky (opotřebením) nebo vadu uzná jako oprávněnou. Poté se může prodejce rozhodnout jestli je vada opravitelná či nikoliv. Pokud ale je na obuvi více vad různého rozsahu, charakteru, je evidentní, že došlo k porušení podmínky bezodkladného reklamování a tedy obuv se stává neopravitelnou.

Jakákoliv drobnost nebo porušení jakosti obuvi je nutné reklamovat ihned, tedy bezodkladně.

S pozdravem,

Petr Křivohlavý
Revision/Revize
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
Praha 10
102 00
Tel. : +420 720 958 849
Email: petr.krivohlavy@hervis.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.8.2018 11:18, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2018 19:08, před rokem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.