Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:32
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#24761Nedodani zaplaceneho zbozi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
11.07.2018, před 7 měsíci

Nada Vlachova

Znění stížnosti

Dne 27.6.2018 jsemzaplatila kartou plavky a po nekolikere urgenci jsem neobrzela zadnou informaci o stavu objednavky. Telefon je nedostupny a na i-mail nikdo nereaguje. Nesolidni podvod,předam pravnikovi.ne


Produkt

Nedodani zbozi a nevraceni platby


Požadované řešení

Okamzite vraceni platby na uceť .podvodná firma


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2018 16:29, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Platila-li spotřebitelka při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitelka využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měla spotřebitelka co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
12.7.2018 09:32, před 7 měsíci

Dobry den,

muzete mi poslat ciso Vasi objednavky abych se na ni mohl podivat?


Nada Vlachova

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.7.2018 07:23, před 7 měsíci

Potrebuji vedet kde se objednavka nachazii.c. Objednavky je :2018023347 ze dne 27.6.2018.zatim nedorazila na ceskou postu. Dekuji Nada Vlachova.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.7.2018 08:08, před 7 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2018 16:21, před 7 měsíci

Dobry den,

vase zasilka je na ceste k Vam. Zasilku muzete sledovat zde https://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=LF396695680CN

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2018 11:16, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2018 11:54, před 5 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.