Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#24801Krácení pojistného plnění z povinného ručení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 17 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2018, před 2 lety

Roman Kuberka

Znění stížnosti

Dobrý den,

na parkovišti před obchodním domem mi bylo nabouráno auto. Viník nehody neodhadl vzdálenost při couvání. Byl sepsán záznam o dopravní nehodě a pojišťovna si nárazník nafotila. Nárazník byl lehce poškrábaný i na nebourané straně, což nebránilo jeho funkčnosti a samozřejmě by sloužil i nadále nebýt pojistné události, která nastala. Nárazník byl na výměnu, která proběhla v autorizovaném servisu. Pojišťovna následně krátila pojistné plnění s odůvodněním, že korekce lakovaní levé části zadního nárazníku nesouvisela s poškozením. Nedovedu si představit, že by servis nalakoval jen půlku nárazníku.
Pojišťovně jsem poslal nesouhlas s krácením pojistného plnění z povinného ručení, nicméně pojišťovna stále trvá na svém.

S pozdravem
Kuberka


Požadované řešení

pojistné plnění v plné výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2018 13:12, před 2 lety

Ústavní soud již v nálezu sp. zn. II. ÚS 2221/07 ze dne 19. března 2008 konstatoval: "Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. zhodnocení vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před škodnou událostí."

Z uvedeného lze dovodit, že není možné krátit pojistné plnění z toho důvodu, že nějaký díl byl již opotřebován a musel být nahrazen dílem novým.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím našich webových stránek, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů. K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2018 09:52, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.