Společnost


Cortés Jakub, Mgr.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#2487Odepření práva na vrácení zboží zakoupené na dálku v zákonné lhůtě, arogance a zastrašování prodejcem

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 rok 2 měsíce 15 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.03.2014, před 6 lety

Kamila Viitala

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 27. února t.r. jsem si v IO http://antikvariat11.cz/ objednala devět knih, které mi byly doručeny na dobírku. Bohužel ale ne všechny knihy se mi svým obsahem líbily, a proto jsem některé vrátila prodejci zpět. Dnes mi ale od prodejce přišel velmi urážlivý email, ve kterém se mne snaží zastrašovat a upírat mi má zákonná práva. Proto podávám podnět Vám a také ČOI ke kontrole.
Přidávám kopii celé emailové komunikace (čtěte zdola nahoru).

Děkuji,

Viitala Kamila


Požadované řešení

Prodejce by měl být za své jednání přiměřeně potrestán.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2014 10:53, před 6 lety

Knihy nepatří do výjimek v § 1837 občanského zákoníku, tudíž od smlouvy odstoupit lze. Zároveň ale takové právo nesmí být zneužíváno. V případě, že by bylo toto právo zneužito, měl by prodejce právo odepřít prodej dalšího zboží. Odepření prodeje z důvodu odstoupení od smlouvy, bez podezření na zneužití tohoto práva, by mohlo být diskriminací spotřebitele.
Dle nám dostupných informací prodejce přislíbil vrácení kupní ceny,tudíž odstoupení by tím bylo vyřízeno řádně. Diskriminace spotřebitele a odstoupení od kupní smlouvy by se řešilo až při případném dalším nákupu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2014 12:42, před 6 lety

Prodejce se k případu vyjádřil následovně:
V daném případě dTest vychází z tzv. restriktivního / zužujícího / výkladu § 1837 občanského zákoníku.

§ 1837 občanského zákoníku třeba vykládat extenzivně. Jedná se o / vyjmenované / věci určené ke spotřebě, takovou věcí je i kniha.

Není možné, aby zákazník knihu jednoduše přečetl a vrátil. Pokud by se zákazník choval tímto způsobem, degradoval by prodejce na úroveň bezplatné půjčovny. To, předpokládáme, zákonodárce nezamýšlel.

V daném případě pseudozákazník objednal cca 10 knih, přičemž polovinu jich bez omluvy vrátil. Prodejce peníze vrátil obratem a pouze požádal "zákazníka", aby už neobjednával.

Nový občanský zákoník je založen mj. na autonomii vůle, smluvní autonomii. Strana smlouvy si partnera může vybrat. OZ neukládá povinnost prodat věc partnerovi, který zneužívá laskavosti prodávajícího.

Těšíme se na zákazníky. ANTIKVARIAT11

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2014 13:28, před 6 lety

V tomto případě nebyl na ustanovení § 1837 občanského zákoníku užit restriktivní výklad, ale výklad doslovný. Jedná se o smlouvy taxativně určené, jejichž seznam již nelze ani smluvně dále rozšiřovat. Užití extenzivního výkladu nelze v rámci účelu ustanovení pro ochranu spotřebitele dovodit. Bylo by třeba knihu podřadit právě pod některý jmenovaný typ smlouvy. Kniha by byla svou povahou nejblíže novinám, periodikům a časopisům, ale není ani tak zde výslovně jmenována a nenaplňuje znaky jmenovaných tiskovin. Nelze její opomenutí zákonodárcem prozatím dovodit, protože není uvedena ani v článku 16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25.10.2011 o právech spotřebitelů.
Občanský zákoník je třeba vykládat jako celek včetně ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Pro Výklad § 1837 občanského zákoníku se musí řídit i ustanovením § 1812 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že „Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.“ A zároveň, že „K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží.“
Samotný argument, že je kniha spotřebním zbožím není dostačující. Spotřebním zbožím jsou i oděvy, obuv, elektronika atd., na které také nelze ustanovení § 1837 vztáhnout.
Samozřejmě, že je právem prodejce volit, s kým uzavře smlouvu na základě jmenované autonomie vůle. Pouze, jak již bylo výše doplněno, nesmí jít o diskriminaci spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že dle nám dostupných informací, došlo k vrácení částky za vrácené knihy, byl spor vyřešen dle zákonných ustanovení.


Kamila Viitala

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.4.2014 17:57, před 5 lety

Knih bylo 9, vícero z nich bylo tématicky stejných, při prolistování jsem se rozhodla ponechat si jen ty, které byly přehlednější a srozumitelnější. Knihy mně byly doručeny 4. března odpoledne a ihned 5. března dopoledne jsem je byla na poště odeslat (vše mohu prokázat), takže o žádném "přečtení a zaslání zpět" tzn. zneužívání práva na vrácení, se zde vůbec nemůžeme dohadovat, nemám nadpřirozené schopnosti a 5 knih naráz za méně než 12h jaksi přečíst nedokážu. Pan Cortés by měl v prvé řadě začít sám u sebe, a pak až ukazovat prstem na ostatní.
Kamila V.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2015 11:32, před 4 lety

Vzhledem k tomu, že se žádná ze stran k případu již delší dobu nevyjádřila, a s ohledem na princip dobrovolnosti služby VašeStížnosti.cz jsme se rozhodli stížnost uzavřít. Spor tak může být nadále řešen pouze v občanskoprávním řízení.