Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#24871Upomínky za žárovky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 5 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.07.2018, před rokem

Anita Glöcknerová

Znění stížnosti

Již v roce 2016 jsem uzavřela v rámci podomního prodeje smlouvu na dodávku plynu a elektřiny u Bohemia Energie. Ke smlouvě jsem dostala jako dárek led žárovky! Od smlouvy na dodávku energie jsem včas odstoupila. Pomohli mi k tomu na ČEZ. Sepsali se mnou výpověď smlouvy a tuto jsem odeslala do Bohemia Energie i s žárovkami nazpět. Od smlouvy se tedy podařilo odstoupit, ale s žárovkami je stále problém. Obchodní  zástupce od Bohemia Energie mi neustále volá volal a požaduje uhradit 2000,- Kč za žárovky, vyhrožují mi nejen telefonicky, ale i písemně, že ke mě pošlou vymahače atp. Opakovaně jsem jim říkala a i psala, že jim nic hradit nebudu, neboť jsem od smlouvy odstoupila a žárovky vrátila. Oni stále požadují uhradit 2000,- i se smluvní pokutou pod pohrůžkou, že pokud včas nezaplatím, dostane ještě další smluvní pokuty. Již dva roky se snažím o ukončení věci a nedaří se. Prosím o pomoc.
Děkuji.


Produkt

LED žárovky


Požadované řešení

Aby mi společnost Bohemia Energie již nevolala, nepsala mi výzvy a nadále svůj nárok na úhradu peněz za žárovky a smluvní pokuty vůči mě neuplatňovala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2018 12:01, před rokem

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Je zřejmé, že požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitele od užití jeho zákonného práva odradit.

Nebude-li možné se společností vyřešit spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
21.9.2018 08:57, před rokem

Vážená paní Glöcknerová,

dovolte mi touto cestou reagovat na Váš podnět k prověření.

Dne 31.08.2015 byla sepsána Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. BMA50101795. Spolu se smlouvou Vám byla nabídnuta i Kupní smlouva na 5Ks kvalitních LED žárovek. Sepsanou Smlouvu , ani Kupní smlouvu, jste v rámci monitorované nahrávky verifikačního hovoru nerozporovala a platné uzavření potvrdila.

Naše společnost postupovala v souladu s Kupní smlouvou, když neakceptovala přijetí zásilky, doručené do sídla společnosti dne 07.12.2015, a to pro nesplnění lhůty pro platné odstoupení od Kupní smlouvy.

Vaše rozhodnutí odstoupení od Smlouvy č. BMA50101795 plně respektujeme. Současně potvrzujeme, že LED žárovky evidujeme opětovně doručené do sídla společnosti dne 11.02.2016. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli upustit od úhrady vymáhané platby 2.000,- Kč.

Tímto si Vás dovolujeme informovat a potvrzujeme, že veškeré poplatky, spojené s vymáháním úhrady za LED žárovky byly stornované. Tímto považujeme záležitost za uzavřenou.

Závěrem mi dovolte uvést, že naším cílem je mít spokojené odběratele, a proto nás velmi mrzí, že se nestanete naší zákaznicí. Pokud byste si své rozhodnutí do budoucna rozmyslela, rádi se vám budeme věnovat na naší zákaznické lince.

S pozdravem

Lenka Trefná
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2018 17:19, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Anita Glöcknerová

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.10.2018 06:40, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Tímto děkuji za pomoc dTestu. Společnost odstoupila od vymáhání úhrady za LED žárovky.