Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#24880Nemožnost vypovězení Premium členství

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.07.2018, před 5 lety

Petr Samek

Znění stížnosti

Dobrý den,
rád bych Vás touto formou požádal o pomoc v případě zrušení členství u této společnosti. I já jsem bohužel naletěl na klamavé obchodní podmínky a došlo u mě po měsíčním užívání k automatické platbě v hodnotě 2394,- Kč.
16. 3. jsem si zaplatil měsíční zkušební verzi zkušební verzi. 16. 4. mi, k mému údivu, byla ztržena částka 2394 kč za Premium členství, o které jsem nijak nežádal. Po reklamaci, mi bylo odpovězeno, že si mám lépe číst podmínky, a že mi částka nebude vrácena. Prostě jsem naletěl.
Nyní jsem chtěl ukončit PREMIUM členství a poslal jsem předdefinovaný formulář na faxové číslo do Lucemburska. Bohužel číslo údajně neexistuje. Mám proto i obavu, že když to pošlu poštou, dopadnu stejně a bude mě to stát další peníze.
Můžete mi pomoci s výpovědí a zrušením členství?


Produkt

seznamka


Požadované řešení

Okamžité zrušení Premium členství a smazání profilu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2018 10:36, před 5 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Řadu informací v souvislostí s řešením svého problému může spotřebitel nalézt také v příručce Evropského spotřebitelského centra zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/

Reakce společnosti

Publikováno
18.7.2018 12:05, před 5 lety

ID: 171668595


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 15/10/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete deaktivovat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Deaktivovat (můj) profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.8.2018 08:21, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2018 08:56, před 5 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.