Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1890
Z toho za letošní rok:408
Stále v řešení:94
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 448 stížnostech.

#24945Neoprávněně stržená platba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.07.2018, před 12 měsíci

Jitka Burešová

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 13.7.2018 mi byla z mého bankovního účtu Vaší společností stržena částka 2247 Kč. Žádné služby od Vás nečerpám, proto považuji neprodlené navrácení inkasované platby.

S pozdravem
Jitka Burešová


Požadované řešení

Neprodlené navrácení částky ve výši 2247 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2018 07:32, před 12 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.7.2018 12:05, před 12 měsíci

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistrovala (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


Jitka Burešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.7.2018 20:43, před 12 měsíci

Dobrý den,
nejsem si vědoma, že bych se někdy na stránce zeregistrovala. Přesto, prosím dTest o doplnění mé e-mailové adresy jako neveřejného údaje.
Děkuji
Jitka Burešová

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2018 07:23, před 12 měsíci

Údaje vložené spotřebitelkou jsme přesunuli do pozice referenčního údaje, který je neveřejný.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2018 16:02, před 12 měsíci

Dobrý den.

V zájmu dohledání profilu, v rámci kterého byla platba realizovaná, prosím přepošlete potvrzení o realizaci úhrady s uvedením data platby, uhrazené sumy a jména majitele účtu, z kterého byla platba realizovaná, na adresu našeho Zákaznického centra:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


Jitka Burešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.7.2018 18:11, před 12 měsíci

Dobrý den,

prosím o předání potvrzení o realizaci platby společnosti jako neveřejný údaj.
Děkuji
Jitka Burešová

Reakce společnosti

Publikováno
25.7.2018 14:41, před 12 měsíci

Dobrý den.

Viz prosím předešlý komentář ze dne 23.07.2018:

V zájmu dohledání profilu, v rámci kterého byla platba realizovaná, prosím přepošlete potvrzení o realizaci úhrady s uvedením data platby, uhrazené sumy a jména majitele účtu, z kterého byla platba realizovaná, na adresu našeho Zákaznického centra:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2018 13:54, před 11 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jitka Burešová

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.9.2018 22:03, před 10 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Vyřešeno