Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1615
Z toho za letošní rok:130
Stále v řešení:150
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 420 stížnostech.

#24945Neoprávněně stržená platba

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.07.2018, před 7 měsíci

Jitka Burešová

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 13.7.2018 mi byla z mého bankovního účtu Vaší společností stržena částka 2247 Kč. Žádné služby od Vás nečerpám, proto považuji neprodlené navrácení inkasované platby.

S pozdravem
Jitka Burešová


Požadované řešení

Neprodlené navrácení částky ve výši 2247 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2018 07:32, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
20.7.2018 12:05, před 7 měsíci

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistrovala (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


Jitka Burešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.7.2018 20:43, před 7 měsíci

Dobrý den,
nejsem si vědoma, že bych se někdy na stránce zeregistrovala. Přesto, prosím dTest o doplnění mé e-mailové adresy jako neveřejného údaje.
Děkuji
Jitka Burešová

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2018 07:23, před 7 měsíci

Údaje vložené spotřebitelkou jsme přesunuli do pozice referenčního údaje, který je neveřejný.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2018 16:02, před 7 měsíci

Dobrý den.

V zájmu dohledání profilu, v rámci kterého byla platba realizovaná, prosím přepošlete potvrzení o realizaci úhrady s uvedením data platby, uhrazené sumy a jména majitele účtu, z kterého byla platba realizovaná, na adresu našeho Zákaznického centra:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


Jitka Burešová

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.7.2018 18:11, před 7 měsíci

Dobrý den,

prosím o předání potvrzení o realizaci platby společnosti jako neveřejný údaj.
Děkuji
Jitka Burešová

Reakce společnosti

Publikováno
25.7.2018 14:41, před 7 měsíci

Dobrý den.

Viz prosím předešlý komentář ze dne 23.07.2018:

V zájmu dohledání profilu, v rámci kterého byla platba realizovaná, prosím přepošlete potvrzení o realizaci úhrady s uvedením data platby, uhrazené sumy a jména majitele účtu, z kterého byla platba realizovaná, na adresu našeho Zákaznického centra:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2018 13:54, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jitka Burešová

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.9.2018 22:03, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Vyřešeno