Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:347
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#24965Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 22 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.07.2018, před 11 měsíci

Martin Šimůnek

Znění stížnosti

Dobrý den, u společnosti AAA Auto (resp. Mototechna) jsem si zakoupil v červenci roku 2017 vůz Hyundai i30 combi z roku 2016.
Při garanční servisní kontrole v červnu 2018 jsem v servise zažádal o doplnění chladiva v klimatizaci. Tam mi však bylo sděleno, že v nádrži chladiva není čisté chladivo R1234yf a z tohoto důvodu nebylo chladivo doplněno.
Automobil jsem tedy v rámci 12 měsíční záruky reklamoval. Reklamace však nebyla uznána s odůvodněním, že jsem podepsal obecnou formulaci, že jsem byl seznámen se stavem vozidla. Na reklamačním oddělení mi bylo sděleno, že však nikde neevidují to, že bych byl seznámen s tím, že je špatné chladivo v klimatizaci.
Zároveň argumentují tím, že vada nebyla zjištěna do 6 měsíců od prodeje, nenesou žádnou zodpovědnost.
Servisní kontrola je však doporučena 1x ročně v rámci zachování záruky a jelikož se jedná o poměrně nový automobil, špatné chladivo se nemusí projevit vadou na automobilu do 6 měsíců.

Děkuji za pomoc.


Produkt

Hyundai i30 combi, 2016


Požadované řešení

Uznání reklamace, vyprázdnění chladiva, vyčištění zásobníku, naplnění správným chladivem a kontrola součástek, které mohly být špatným chladivem poškozeny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2018 10:45, před 11 měsíci

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Při uplatnění reklamace použité věci může spotřebitel žádat odstranění vady opravou. Není-li to však možné, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit. Místo těchto uvedených způsobů nápravy může spotřebitel také požadovat přiměřenou slevu.

Pokud by došlo k situaci, že autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
7.8.2018 13:27, před 11 měsíci

Vážený pane Šimůnku,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení. Podle mých informací jste nepřistavil vůz k prověření ani nedodal zprávu ze servisu, která by prokazovala, že závada existovala již v době prodeje (vzhledem k tomu, že reklamujete těsně před ukončením roční lhůty a nikoli v prvním pololetí, fakt, že závada byla v době prodeje, musíte prokázat Vy).
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Šimůnek

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.8.2018 13:49, před 11 měsíci

Dobrý den, paní Malíková,
bohužel máte tedy asi špatné informace, jelikož zprávu ze servisu jsem dodal, dokonce si ji přečetli pánové: Jiri Vojta, Fili Vesecky, Miroslav Holecek.
Automobil Vám kdykoli mohu dodat, nikým z Vašich zaměstnanců jsem nebyl o to požádán. Dokonce mi bylo při sepsání řečeno, že tyto kontroly neprovádíte / nemáte jak provést.
Prosím tedy o informaci, jak bych Vám mohl doložit, že vadu jsem nezpůsobil ani já, ani nikdo jiný v průběhu roku (Váš kolega mi do telefonu "vtipně" poradil, abych si sehnal potvrzení ode všech autoservisů).

Těsně před ukončením roční lhůty jsem to zjistil z důvodu, že při prodeji byl téměř 1 rok do servisní kontroly - logicky bych na to tedy mohl přijít jen v okamžiku, kdyby byl s klimatizací problém.

Zároveň na infolince Vaše Stížnosti mi bylo řečeno, že pokud vy tvrdíte, že jsem závadu zavinil já, což nepřímo tvrdíte, měli byste to tedy doložit vy.
Tímto prosím o server Vaše Stížnosti, aby mi zde mé tvrzení potvrdili, či vyvrátili. Nahrávka hovoru bude jistě k dostání.
Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.8.2018 12:01, před 11 měsíci

Po šesti měsících od převzetí už sice neplatí vyvratitelná domněnka vadnosti zboží, nicméně pokud společnost namítá, že spotřebitel způsobil vadu sám, měla by dostatečně vysvětlit, jak se to stalo. Výměna náplně klimatizace či vůbec zásah do chladícího okruhu je servisní úkon, který běžný uživatel osobního automobilu bez speciálního zařízení a přípravků neprovede. Proto je velmi málo pravděpodobné, že by závadu zavinil přímo spotřebitel.

Doložení potvrzení od všech autoservisů, že neproběhl servis klimatizace, je nutné vyhodnotit jako zcela nepřiměřený až absurdní požadavek. Dále nelze vůči spotřebiteli namítat, že nedodal zprávu ze servisu, když ji dodal, nebo to, že nepřistavil vozidlo k prověření, jestliže k tomu v rámci řešení problému nebyl vyzván.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
27.8.2018 16:17, před 10 měsíci

Dobrý den,
zprávu ze servisu jste sice doložil - ale jak jsem již uvedla, zmíněná zpráva neprokazuje, že závada existovala již v době prodeje, pouze konstatuje, že závada existuje nyní. Je na Vás, jak doložíte Vaši hypotézu, že závada v době prodeje existovala.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Šimůnek

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.8.2018 16:53, před 10 měsíci

Dobrý den,
opravdu tato odpověď trvala vymyslet celých 20 dni?
Rád bych odkázal na vyjádření dtestu, kde je jasne napsáno, že pokud tvrdíte, ze jsem závadu způsobil sám, měli byste jasně vysvětlit, jak jsem to provedl.
V rámci slušnosti z mé strany tedy navrhuji, abych Vám dodal do servisu automobil (předpokldám, že zprava ze servisní kontroly, kde není shledána žádná závada, postačí k tomu, abyste se nesnažil jakkoli dále poškodit automobil),vy zkontrolovali, zda došlo k nějakému nedbalému zásahu z mé strany a pokud nic takového neobjevíte, přijmete chybu za svou.
Souhlasíte? Věřím, že renomovaný autosalon, jak se AAA Auto prezentuje, přistoupí na návrh.
Požádám ještě dTest o vyjádření, zda takto vůbec muže AAA Auto uzavřít mou stížnost, když odporuje tomu, co jste napsali ve Vašem posledním příspěvku.
Děkuji za vyjádření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2018 17:49, před 10 měsíci

Postup společnosti ohledně řešení dle našeho názoru neodpovídá tomu, jak by měla být reklamace řádně řešena. Prodávající má v rámci reklamace povinnost bezplatně přezkoumat věc, která byla předmětem prodeje a u které kupující namítá vadu. Závěr, že vadu způsobil kupující sám, lze vynést až po posouzení technického stavu věci. A priori tvrdit, že vadu způsobil sám kupující, by bylo možné u všech vad a reklamací, přičemž takový postup by v konečném důsledku zcela znemožnil cokoliv reklamovat a uplatnit práva z vadného plnění, což by bylo jednoznačně v rozporu se zákonem.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
18.9.2018 14:35, před 9 měsíci

Vážený pane Šimůnku,
mám informaci, že se kolegové Vaší reklamací znovu zabývali. Reklamace byla tedy znovu posouzena a já věřím, že jste o novém výsledku byl kolegy již informován. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2018 09:44, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Martin Šimůnek

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.10.2018 09:51, před 8 měsíci

Dobrý den,
bylo mi přislíbeno odškodnění. Bohužel zatím pouze po telefonu. Čekám na finální, osobní řešení a poté obratem dodám informaci o řešení.
Děkuji.

Reakce společnosti

Publikováno
2.11.2018 12:49, před 8 měsíci

Vážený pane Šimůnku,
jak Vám již řekli kolegové, je potřeba, abyste dorazil na pobočku věc dořešit (podepsat dohodu o narovnání, aby mohla být vyplacena kompenzace). Kolega Vám také sdělil otevírací dobu reklamací. Pokud chcete přijít v jiný čas, je nutno, abyste dal vědět, kdy dorazíte (aby byla dohoda připravena).
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Šimůnek

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.11.2018 12:53, před 8 měsíci

Dobrý den, paní Míková,
dohodu mám již přes týden podepsanou, na účet mi zatím však nic nepřišlo.
S pozdravem,
Šimůnek

Reakce společnosti

Publikováno
22.11.2018 16:48, před 7 měsíci

Vážený pane Šimůnku,
mám informaci, že Vaše záležitost by měla být vyřešena. Prověřovala jsem to na účtárně a peníze byste měl již mít na účtě.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Šimůnek

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2018 17:02, před 7 měsíci

Dobrý den,
ano, vše je již vyřízeno.
Děkuji

Reakce společnosti

Publikováno
11.12.2018 16:43, před 7 měsíci

Dobrý den,
záležitost byla uzavřena a ze strany společnosti již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Martin Šimůnek

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.12.2018 17:03, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Kdyby se člověk nedohadoval a nechal se odbít, ničeho nedosáhne. Společnost stále tvrdí, že za nic nemůže, že vše jsem způsobil já a ještě nakonec prezentuje, že je prozákaznická a nabídne mi tedy částečnou kompenzaci. Částečná kompenzace je jediným světlým momentem. U této firmy již nikdy nenakoupím, od doby, když jsem odeslal peníze na jejich účet, jsou jen problém a neprofesionální chování.