Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#25054LED žárovky - výzva k úhradě + sankce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.07.2018, před 3 lety

Jitka Košťálová

Znění stížnosti

Dobrý den, mám stejný problém jako mnoho lidí tady.
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc ohledně LED žárovek od společnosti COMFORT ENERGY s.r.o.

Dne 15.2.2018 jsem sepsala smlouvu se společností mimo prostory, tedy navštívil mě obchodní zástupce, s tím, že je od ČEZU a nabízí mi výhodnější tarif v rámci probíhající akce. V tomto domnění, jsem tedy podepsala novou smlouvu č.CMA50240801. Jako pozornost mi předložil krabici žárovek za 1 Kč, přičemž v této souvislosti si nechal podepsat kupní smlouvu č. CMA50240801.

Později při prozkoumání smlouvy jsem pochopila, že se vůbec nejedná o ČEZ, ale o jinou společnost, už jen fakt, že mě takto podvedli, mě vedlo k tomu, že smlouvu vypovím...

Kontaktovala jsem svého dodavatele - ČEZ a o této skutečnosti ho informovala a oni navrhli, že podají za mě výpověď a s Comfort Energy odstoupení od smlouvy vyřídí...

Dne 12.4.2018 jsem od Comfort Energy obdržela výzvu k úhradě č.4406509195 na částku 2000,- Kč za LED žárovky.

Následovně jsem tedy sepsala dopis, že na sankci nemají oprávnění
(doložila jsem i vyjádření D- testu ) a žárovky v originálním obalu spolu s dopisem jsem zaslala zpět.

Od Comfort Energy mi přišla odpověď, že na úhradě trvají.

Na toto jsem již nereagovala a 20. 6 2018 mi přišla sms, že společnost COMFORT ENERGY s.r.o. předala případ pod č.380283 k řešení na CREDITEXPRESS a že je mám kontaktovat.

Od té doby mi 2x volali z Creditexpress, že mám zaplatit dlužnou částku 2900 kč. Řekla jsem jim, že nic platit nebudu, že na to nemají ze zákona právo, že smlouvy jsou na sobě závislé. Od té doby mi chodí výhrůžné smsky o exekuci apod....

Situaci jsem telefonicky řešila i s přes ERU - a jejich vyjádření je, že podle názoru Ústavního soudu kupní smlouva na LED žárovky končí současně se smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud kupující žárovky prodávajícímu vrátil, není třeba žádnou kupní cenu platit.


Produkt

5 ks LED žárovek


Požadované řešení

Upouštění od vymáhání poplatku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2018 13:17, před 3 lety

Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky, pokud tyto žárovky obdržel.

Deklarovala-li by společnost, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné se zrušením smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé kupní smlouvy. Takové jednání by v podstatě naplnilo definiční znaky postihu za zrušení smlouvy dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. Spotřebitel má nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce.

V souvislosti s uvedeným si dovolíme spotřebitelku informovat také o nové tiskové zprávě ČOI k problematice, která neoprávněnost nároku na uhrazení plné kupní ceny (jak poplatek nazývá společnost COMFORT ENERGY) potvrzuje. Zpráva je dostupná zde: https://www.coi.cz/zarovky-zdarma-radeji-odmitejte/.

Spotřebitel má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci, pokud nedojde ke smírnému vyřešení stížnosti touto formou. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2018 10:36, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.