Společnost


1-2Umobil s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#25224Nevyřízená reklamace a desinformace v oficiálních protokolech firmy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.07.2018, před 2 lety

Ondřej Zralý

Znění stížnosti

V obchodě byl zakoupen mobilní telefon iPhone 5s značky apple za přibližně 8500 korun. Zařízení začalo vykazovat vady konkrétně nefunkčnost hlasového zadávání zpráv a špatné fungování / chraplání sluchátka telefonu. Zařízení bylo 28.6.2018 odesláno na reklamaci. Po uplynutí zákonné lhůty (v pátek 29.7.2018) jsem se 2 hodiny snažil dovolat na zákaznickou linku (marně) poté jsem odeslal na 12reklamace@gmail.com email s dotazem na reklamaci. Později toho dne mi přišla sms s informací že reklamace byla vyřízena (na servisním protokolu byla napsána informace že datum vyřízení reklamace bylo 27.7.2016 ano může se jednat o překlep ale velmi zvláštní překlep).
V pondělí 30.7.2018 jsem se dostavil na pobočku s reklamačním protokolem a byl mi přinesen telefon s tím že se závada se sluchátkem neprojevila a že byl reinstalován SW pro odstranění závady hlasového zadávání zprávy. Aniž bych si telefon převzal nebo cokoli podepsal jsem si zařízení prohlédl a zjistil že nejen že sluchátko stále nefunguje ale také nebyl sw vůbec přeinstalován (viz foto přiložené na obrázku je fotka zařízení které má veškerá data v naprosto nepozměněném stavu). Po sdělení této informace jsem požádal o servisní protokol který po cca 3 minutách zaměstnanec obchodu přinesl ve dvou kopiích a na každou z nich umístil razítko firmy a svůj podpis. Jak je vidět na servisním protokolu je tam napsáno že byla reklamace zamítnuta z důvodu fyzického poškození zákazníkem (pozn. naprosto jiná informace než kterou mi podal zaměstnanec předtím). Na protokolu je zároveň uvedena informace o provedení reinstalace sw která neproběhla. Zároveń se tam nenachází jakákoli informace o tom jaké servisní středisko posudek vypracovalo. Pracovník obchodu mi nabídl že si telefon mám vzít, nechat ho poslat do externího servisu a nebo ho dát znovu na reklamaci. Sepsali jsme tedy nový reklamační protokol aniž bych si zařízení převzal a telefon byl znovu předán na reklamaci. Za mě se jedná o marné uplynutí reklamační lhůty jelikož na zařízení nebyla provedená naprosto žádná změna. Zároveň také odmítám možnost poškození zařízení "kovovými šponami". Jedná se o telefon mamky která nosí telefon výhradně v obalu se zavíráním přes displej a v kabelce. Prosím o pomoc při řešení tohoto sporu
Děkuji


Produkt

iPhone 5s zakoupený 30.7.2016


Požadované řešení

Vrácení peněz v plné výši z důvodu marného vypršení zákonné 30ti denní lhůty.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2018 09:22, před 2 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta začíná běžet následujícího dne od uplatnění reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

Prodávající má povinnost se při reklamaci vypořádat s vytýkanou vadou. Přetrvává-li vytýkaná vada i po vyřízení reklamace (vada byla zaznamenána v reklamačním protokolu) a společnost se s touto vadou během reklamace nevypořádala, nebyla reklamace vyřízena řádně a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, neboť společnost porušila smlouvu podstatným způsobem.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel v by případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2018 20:00, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.