Společnost


Lion Mobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#25236Nerespektování zákona č. 89/2012 Sb § 2161 (2 )

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.07.2018, před 3 lety

Martin Luner

Znění stížnosti

Dobrý den, bohužel jsem zakoupil od společnosti Lion Mobile s.r.o. lampičku Xiaomi Mija lamp, pravděpodobně je to jediné, co od společnosti získáte. Záruka a péče o zákazníky je pro ně cizí slovo a podmínky, které uvádí na stránkách pro ně nejsou vůbec závazné, i když jsou vyňaty ze zákona.


Dne 14.2.2018 jsem si zakoupil lampičku, kterou jsem používal dle návodu. Po vybalení ležela na stole a byla používána pouze ke svícení, nebylo s ní nijak manipulováno. Přibližně po 4 měsících jsem si všiml, že se u lampičky objevila prasklina na plastovém tlačítku. Dne 14.6.18 jsem lampičku odnesl na prodejnu s tím, ať mi tlačítko opraví. Překvapení bylo, když reklamace byla zamítnuta bez podrobnějšího vysvětlení. V protokolu je uvedeno zamítnuto s důvodu mechanického poškození. Prodejce tedy mechanicky poškodil lampičku a pak mi ji prodal? Jinak si nedokážu vysvětlit jak by vada vznikla.


Po této zkušenosti jsem využil zákonu č. 89/2012 Sb § 2161 (2). Donesl jsem dne 2.7.18 prodejci lampičku znovu a upozornil je, na protiprávnost jejich jednání. Do protokolu jsem uvedl, že chci buď věc novou, nebo odstoupit od smlouvy. Navzdory těmto přesvědčivým argumentům se prodejce neobtěžoval situaci řešit a reklamaci znovu zamítl.


Tímto jsem podal podnět na ČOI, která se podivným chováním této společnosti bude zabývat.

Pro ostatní doporučuji koupit jinde, jelikož koupí u této společnosti automaticky ztrácíte záruku, pokud se s nimi nechcete soudit.


Produkt

Xiaomi Mi LED Desk Lamp


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.7.2018 08:43, před 3 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2018 15:59, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.