Společnost


UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:152
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

62%
38%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#25252VĚRNOSTNÍ PROGRAM A UKONČENÍ SMLOUVY

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.07.2018, před 12 měsíci

Petra Skallová

Znění stížnosti

DOBRÝ DEN,PROSÍM O RADU A POMOC.PO 3 LETECH JSME SE ROZHODLI UKONČIT SLUŽBY UPC A TO ŘÁDNĚ PÍSEMNOU FORMOU S UPLYNUTÍM 30DENNÍ VÝPOVĚDNÍ LHŮTY.VOLALA JSEM OPERÁTORCE OHLEDNĚ PŘESNÉ INFO K TÉTO VÝPOVĚDI NEŽ JÍ POŠLU.BYLO MI ALE SDĚLENO,ŽE POKUD BUDU CHTÍT UKONČIT SMLOUVU K 31.8.2018 BUDEME VZHLEDEM K VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU DOPLÁCET 2400,-.VŮBEC NEROZUMÍM TOMU O JAKÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM SE JEDNÁ,PRÝ SE RESTARTUJE VŽDY PO ROCE,KDYŽ NEZAREAGUJEME O UKONČENÍ TOHOTO PROGRAMU.VŮBEC NEROZUMÍM TOMU,PROČ BY JSME MĚLI NĚCO DOPLÁCET ZA TO,ŽE JSME VĚRNÝMI ZÁKAZNÍKY VÍCE JAK 3 ROKY.PŘI PODPISU SMLOUVY V ROCE 2015 NÁM BYLA OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM NABÍDNUTA CENA ZA TV+INTERNET V AKCI PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY A TO TÉŽ 3 ROKY ŘÁDNĚ PLATÍME I MNOHEM VÍCE,PROTOŽE DOŠLO UŽ NĚKOLIKRÁT KE ZDRAŽENÍ TĚCHTO SLUŽEB(PLATÍME 909,-) A NIKDE NEBYLA ŘEČ O TOM,ŽE SE VLASTNĚ UPISUJEME K TOMU,ŽE KDYŽ NEVSTOUPÍME DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BUDEME PLATIT CCA O 400,-VÍCE ZA SLUŽBY(DLE SLOV OPERÁTORKY DNES NA DOTAZ JAK UKONČIT TENTO NESMYSLNÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM).PROSÍM TEDY MOC O POMOC,PŘIPADÁ MI TO AŽ NELEGÁLNÍ.DĚKUJI..


Produkt

UPC INTERNET+TV


Požadované řešení

POŽADUJI UKONČENÍ SMLOUVY VE STANDARTNÍ 30 DENNÍ LHŮTĚ BEZ POPLATKU ZA VĚRNOSTNÍ PROGRAM


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2018 12:24, před 11 měsíci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UPC Česká republika, s.r.o. skrývají sankci za ukončení smlouvy. (Již toto ustanovení by mohlo být na hraně zákona, protože § 1799 občanského zákoníku požaduje při sjednávání formulářových smluv (tzv. „ber nebo nech být“), aby při uzavření smlouvy byla slabší strana (v tomto případě spotřebitel) seznámena s doložkou, ve které jsou upravena práva a povinnosti smluvních stran. Ani v doložce ale nesmí být ustanovení, které by slabší strana nemohla rozumně očekávat. Je tedy na zvážení, zda byl význam doložky slabší straně dostatečně vysvětlen. Společnost musí prokázat, že tomu tak bylo. Mimo to také Ústavní soud už jednou rozhodl, že smluvní pokuty uvedené pouze v obchodních podmínkách jsou zakázány.)

Tato sankce se zákazníkovi účtuje v případech, kdy vypoví smlouvu v době, po kterou je poskytována sleva na službu. Pokud zákazník předčasně ukončí smlouvu, musí zpětně vrátit rozdíl mezi plnou cenou služby a cenou po slevě za všechna zúčtovací období od sjednání slevy. I když byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou, je zákazníkova výpověď v určité době svázána se sankčním ustanovením.

Takto by mohl být obcházen zákon, neboť § 63 zákona o elektronických komunikacích umožňuje společnosti účtovat poplatek za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou ve výši maximálně jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

Rozdíl je tedy v tom, že v jednom případě se jedná o smlouvu na dobu neurčitou a poplatek je počítán z již uhrazených plateb (jsou vlastně znevýhodněni věrní zákazníci), kdežto v druhém případě je závazek uzavřen na dobu určitou a poplatek je vypočítán z budoucích plateb.

Pokud spotřebitelka s poplatkem nesouhlasí, měla by jej reklamovat. Učinila-li tak, ale reklamace byla společností zamítnuta, má možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podáním námitky se však neoddaluje splatnost poplatku. Český telekomunikační úřad však v odůvodněných případech může na žádost spotřebitele rozhodnout, že povinnost zaplatit poplatek odkládá až do rozhodnutí o námitce. Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci ČTÚ na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda podnikatel postupoval správně, či ne.

Bude-li i námitka u tohoto úřadu také zamítnuta, má spotřebitelka ještě možnost obrátit se na soud a svého práva se domáhat soudní cestou.

Reakce společnosti

Publikováno
13.9.2018 23:27, před 10 měsíci

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen „UPC“) se stížností klienta detailně zabývala. Na základě tohoto zjištění nebude společnost UPC klientovi účtovat věrnostní slevu, pokud řádně vypoví smlouvu do 27.12.2018, s klasickou 30denní výpovědní lhůtou.

Zároveň bylo ověřeno, že o všech zmiňovaných úpravách cen za služby a dalších změnách byl klient vždy řádně a včas informován. Dle Všeobecných obchodních podmínek (bod 2.5.) může společnost UPC měnit podmínky smlouvy, musí ale vždy klienta o těchto změnách informovat. Tato podmínka byla ve všech případech splněna. Klient má právo ukončit svou smlouvu bez sankcí, pokud se změnou podmínek nesouhlasí, klient však tuto možnost nevyužil.

V případě obdobných dotazů, připomínek či reklamací kontaktujte prosím klientské centrum společnosti UPC Česká republika, s.r.o. na tel. č. 241 005 100 v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod. nebo na emailové adrese info@upc.cz.


Petra Skallová

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.9.2018 00:33, před 10 měsíci

Dobrý den,
děkuji moc za pomoc k vyřízení reklamace s firmou UPC ohledně ukončení smlouvy bez nesmyslných sankcí za věrnostní program,který je zároveň ale programem nevěrnostním.
Určitě do doby 27.12.smlouvu ukončím a doufám ,že firma UPC dostojí v tom,co píše a nebude nárokovat
žádné platby a sankce za věrnostní slevy .
Není ale pravda,že jsme byli o věrnostním programu informováni a už vůbec ne,že jsme a ní souhlasili.
Za mě je tato záležitost velmi nekorektní od firmy UPC a myslím si,že takto by se neměla chovat firma,která si chce udržet své zákazníky.Zjistila jsem také,že nejsem jediná,která tento problém s firmou UPC řeší,ti to ale již předali svým právníkům.Snad jim to konečně už zatrnou,vždyť to nemůže být snad ani legální.
Ještě jednou děkuji za pomoc
S pozdravem
Skallová Petra

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2018 09:30, před 10 měsíci

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.