Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1803
Z toho za letošní rok:321
Stále v řešení:107
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 441 stížnostech.

#25300Vymáhání peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.08.2018, před 10 měsíci

Tomas Burger

Znění stížnosti

Dobrý den,

na seznamku be2 jsem se zaregistrovala kdy jsem zaplatila poplatek za členství na měsíc ale po nějáaky době mi přišel mail že mám zaplatit za premium člneství, který jsem si vůbec neaktivoval ani nechtěl


Produkt

Tomáš Burger, Tomass.Burger@gmail.com


Požadované řešení

zrušit premium účet a odstranit učet ze seznamky Be2


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2018 13:06, před 10 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
3.8.2018 16:25, před 10 měsíci

ID: 174306896


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek be2.


Tomas Burger

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.8.2018 14:06, před 10 měsíci

Ještě mi pořádně nikdo neodpověděl na to jak je to s platbou, kterou jste chtěli po mě odkazy na platbu nefunguji a přes paypal to posilat nechci prosím jasné vyjádřenía žádné udaje na platbu přes paypa

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2018 14:26, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
8.8.2018 15:09, před 10 měsíci

ID: 174306896


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek be2.


Tomas Burger

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.8.2018 15:12, před 10 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Účet i premium členství bylo zrušeno, ale i přesto že jsem členství neaktivoval ani nevyuzival musel jsem zaplatit členství