Společnost


ED2GAN s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#25321Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2018, před 3 lety

Petr Nykodým

Znění stížnosti

Dne 31.května 2018 jsem si objednal zboží o firmy ledky.net. Jednalo se o zboží o hodnotě 2625 Kč, které jsem se bohužel rozhodl zaplatit předem přes účet. Do dnešního dne mi nic nedorazilo. Po nepočítaném množství telefonátů, kdy se obchod měsíc vymlouval na zaslání zboží na jinou adresu ppř. na jiné logistické problémy mi bylo řečeno, že je vše předané přepravní společnosti geis. Tato společnost 18.7. 2018 opravdu přijala data o tom, že by něco měli přepravovat, ovšem do dnešního dne prý nic fyzicky nemají. Minulý týden v pátek jsem společnosti ledky.net po telefonu sdělil, že jestli zboží do týdne nedorazí budu požadovat zrušení objednávky a vrácení peněz. Po dnešním telefonátu mi k mému zděšení bylo oznámeno, objednávku zrušit můžu, ale že nemám nárok na vrácení peněz, že bych si mohl pouze vybrat zboží jiné.


Produkt

LED diodové pásy, lišty, led zdroj


Požadované řešení

Vrácení peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.8.2018 12:54, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Spotřebitel zároveň může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
4.8.2018 02:59, před 3 lety

Dobré ráno,

zásilka byla expedována pod číslem 90246176537. Můžete ji sledovat na tomto linku.
https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek

Za spoždění zásilky se Vám omlouvám. Zásilky prostě nezvládám odbavovat a často se najde drobnost, která mi zabrání ji odeslat. Pokud můžu nějak odčinit Vaše čekání, rád tak učiním.
S pozdravem

Ganoczy Eduardo


Petr Nykodým

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.8.2018 22:08, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Nakonec všechno zboží dorazilo, ovšem místo 5m bílých led pásku přišly 4m pásků modrých. Stížnost uzavírám jelikož po 3 měsících jsem rád aspoň za to a nechce se mi už kolem toho nic řešit. Závěrem bych rád hrubě nedoporučil nákup na serveru ledky.net.