Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:217
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#25333Storno dovolené

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2018, před 5 lety

Jiří Novák

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 7. ledna 2018 jsme uzavřeli s cestovní kanceláří Exim Tours níže citované smlouvy (BRN.....), uhradili zálohu s 25. července i doplatek.

2. 8. 2018 jsme obdrželi následující zprávu od cestovní kanceláře:

"byli jsme informováni od našeho partnera ze Zakynthosu, že bohužel naši klienti Novákovi BNR 128023115, Kuglerovi BNR 128023113 a 128023111 budou místo původního hotelu Caravel Sensimar Resort & SPA, ubytováni v sesterském hotelu New Aqua Hotel 5***** (nově dostavěný moderní hotelový complex s výbornou kuchyní), vzdáleném od původního hotelu 200 m".

Skutečnosti v ní uvedené jsou nepravdivé. Ověřili jsme si, že nabízí služby nižší kategorie (Premium místo Luxury) a má zoufalé hodnocení (2,8 z 5 místo 4,6 z 5), není u moře, je u hlučného aquaparku a nemá výhled na moře, který jsme si zaplatili.

Nabídku jsme odmítli jako neadekvátní a přišla nám nabídka slevy formou dvou fakultativních výletů po ostrově zdarma. Tu jsme též odmítli, na hromadné výlety nejezdíme, protože si vždy půjčujeme auto.

Následně bylo oznámeno, že nám nic jiného v dané kvalitě nemohou nabídnout a že nám vrátí peníze, s čímž opět nemůžeme souhlasit. Na naší straně jsme se nedopustili žádného prohřešku a navíc nám vznikly další prokazatelné náklady, jako jsou stornopoplatky za předplacený Go-Parking (2x 500,- Kč), ztracený čas při komunikaci s cestovní kanceláří a hlavně jsme danému termínu dovolené přizpůsobili veškeré podnikatelské aktivity směrem ke svým zákazníkům.

Veškeré vystupování CK na nás působí nevěrohodně, nastalou situace, která prý vznikla chybou partnera na Zakynthosu a ne C.K. Exim Tours nelze z naší strany ověřit (dobrá výmluva), a tak to celé zavání pochybením cestovní kanceláře či klientelismem.

Můžete nám navrhnout, jak máme postupovat aby cestovní kancelář Exim Tours dostála svým závazkům?


Produkt

Čísla smluv: Novákovi: BNR 128023115, Kuglerovi BNR 128023113 a 128023111


Požadované řešení

100% splnění závazků Cestovní kanceláře Exim Tours specifikovaných ve smlouvách o zájezdu č.:128023115, č.: 128023113 a č.: 128023111


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2018 13:03, před 5 lety

Změní-li pořadatel zájezdu místo pobytu, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit v souladu s § 2531 odst. 2 ve spojení s § 2527 písm. a) a b) občanského zákoníku. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupil z výše uvedeného důvodu, je pořadatel zájezdu povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky nejpozději ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy. Nevrátí-li pořadatel peněžní prostředky ve zmíněné lhůtě, má spotřebitel právo navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen, může spotřebitel také požadovat náhradu škody (např. storno poplatky za parkovné, ušlý zisk, atd.) a dále újmy za narušení dovolené. Pořadatel odpovídá spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese https://www.dtest.cz/clanek-4407/pravo-problemy-se-zajezdy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2018 22:18, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.