Společnost


STUDIO INTERIER - JANÍČEK, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#25376Neuznává reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
06.08.2018, před 10 měsíci

Jitka Petivlasova

Znění stížnosti

Dobrý den, 21.7. 2018 jsem objednala u firmy Studio Interiér Janíček 3 stavební pouzdra do zdi a 3x tichý doraz pro dřevěné dveře, doprava zdarma.Tichý doraz jsme od přepravce přebrali 24.7.2018. Stavební pouzdra byly dodány 25.7.2018, s tím ze jsme obalový materiál řádně překontrolovali a pouzdra, aniž by tedy byla otevrena, jsme uskladnili. O víkendu 28.7.2018 jsme pouzdra otevřeli a bylo pro nás obrovské překvapeni: 1x pouzdro zkroucene, tudíž ani nemohlo stat, 1x pouzdro promackle a z toho bylo v pořádku jen jedno pouzdro. Opět opakuji, ze obalový materiál neporusen ani u jednou pouzdra. 30.7.2018 jsem napsala reklamaci na firmu Janíček i s porizenymi fotografiemi, bohužel reklamace mi byla zamítnuta. Odůvodnění, ze jsme si pouzdra neprekontrolovali hned při převzetí od přepravce, tudíž nemáme nárok uplatnit reklamaci. Na Studio Interiér Janíček jsem na tento popud napsala, ze odstupuji od smlouvy, jelikož my sami si přeci nebude ničit něco co jsme si objednali a teď kvůli tomu nám stojí stavba a vše se prodlužuje. Z firmy mi ale bylo oznámeno, ze od smlouvy mohu odstoupit a to jen u nepoškozených výrobku, tedy v mem případě u jednoho pouzdra a 3 dorazu, ktere jim můžeme zaslat na adresu provozovny.


Produkt

Stavební pouzdra JAP 3x Standard 700/1970/75 mm do zděné příčky- kód S705-070. Tichý doraz JAP Nirma line, kód doraz-drevo


Požadované řešení

Rychlá vymena dvou poškozených pouzder s dopravou zdarma


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2018 13:51, před 10 měsíci

Spotřebitel je v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) OZ oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem a vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel, vadné, tj. i poškozené při přepravě, nevyjímaje. Poškození zboží při přepravě představuje rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou ve smyslu § 2161 odst. 1 OZ, která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění a za kterou je odpovědný pouze prodávající. Nezáleží na tom, jakým způsobem byla kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena, vždy se uplatní domněnka existence vady při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku.

Jinými slovy řečeno, prodávající musí prokázat, že zboží bylo v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od dopravce ve shodě s kupní smlouvou, tedy zcela bezvadné. V opačném případě je prodávající povinen spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něho přijal, bez nároku na započtení jakékoli částky z důvodu snížení hodnoty zboží dle § 1833 OZ.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může se spotřebitel obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.8.2018 08:44, před 10 měsíci

Dobrý den,

Nesouhlasím s vyjádřením dTestu, že za poškození zboží při přepravě je zodpovědný pouze prodávající. Prodejce odpovídá za vady výrobku, kromě vad, které byly způsobené dopravcem v rámci uzavřené smlouvy o přepravě. Mám k dispozici důkazy – fotografie, které svědčí v můj prospěch, a které dokazují, že zboží bylo v okamžiku odeslání bez vady, a že splňovalo tzv. jakost při převzetí. Zmíněné fotografie mohu na požádání doložit. Tímto důkazem rovněž vyvrátím domněnku existence vady při převzetí, která je stanovena v §2161 odst. 2 občanského zákoníku.
Spotřebitelka má sice nárok na odstoupení od smlouvy, nicméně pokud mi zboží bude vráceno poškozené, mám jako prodejce nárok odečíst v souladu s §1833 občanského zákoníku z vrácené kupní ceny poměrnou část, která odpovídá poškození zboží (v tomto případě cenu dvou stavebních pouzder JAP, která jsou znehodnocená a neprodejná). V řešeném případě má škodu na zásilce nahradit dopravce, který je za poškození zodpovědný. Spotřebitelka tudíž musí reklamaci uplatnit u firmy PPL, neboť právo na náhradu škody na zásilce přechází podle §2561 obč. zákoníku okamžikem převzetí na příjemce zásilky!
Dále je spotřebitelka dle §2104 obč. zákoníku povinna dodané věci – výrobky řádně překontrolovat a také se seznámit s našimi obchodními podmínkami, kde máme uvedeno v odstavci 7.6. následující: „Kupující je povinen při převzetí výrobku (balíku) od přepravní společnosti řádně tyto výrobky překontrolovat (v průběhu přebírání zásilky od dopravce) a vyloučit tak jakékoliv mechanické poškození. V případě výhrady např. poškození obalu je kupující povinen ihned zapsat toto poškození do přepravního listu, v případě vážného poškození výrobku převzetí přímo odmítnout. Kupující je povinen výrobky i po převzetí ROZBALIT a řádně zkontrolovat zda nedošlo během přepravy k mechanickému poškození výrobku, maximální lhůta pro podání reklamace na mechanické poškození v rámci přepravy je 24 hodin od dodání výrobku dle přepravních podmínek PPL.“

Celá situace nás velmi mrzí, avšak znovu musíme označit podanou reklamaci paní Pětivlasové za neoprávněnou.

S pozdravem


Tomáš Janíček
jednatel společnosti


Jitka Petivlasova

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.8.2018 14:54, před 10 měsíci

Dobrý den, bohužel i nás tato situace mrzi, ale nás problém neřeší. Tedy prosím o doložení fotografii, abych si byla vědoma ze vaše firma nepochybila při odesíláni zásilky. Bohužel také musím konstatovat, ze v obchodních podmínkách můžete mít napsáno, kontrola při převzetí hned po doručení, ale zákon zní jinak. Nehledě na to, ze já jsem jako spotřebitel až třetí smluvní osoba. A smlouvu s dopravcem má vaše firma, tudíž reklamovat zbozi u přepravce by jste měli vy. S pozdravem Petivlasova Jitka

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.8.2018 11:36, před 10 měsíci

Ust. § 2104 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví kupujícímu povinnost věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Ve smlouvě se spotřebitelem není možné ukládat spotřebiteli povinnosti nad rámec zákona, a to obzvláště v případě uplatnění práv z vadného plnění. Takové omezující ujednání je zakázáno § 1814 písm. a) občanského zákoníku. V obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy, tedy není možné omezit lhůtu pro podání reklamace na 24 hodin od dodání výrobku.

Co se týče subjektu, vůči kterému má spotřebitelka uplatňovat práva z vadného plnění, zde jsme nuceni dát za pravdu spotřebitelce. Ust. § 2090 odst. 2 občanského zákoníku totiž stanoví, že pokud spotřebitel zvolí dopravce ze těch, které nabízí prodávající, dochází k odevzdání věci až v okamžiku, kdy spotřebiteli předá dopravce. V ten okamžik také přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího spotřebitele (viz § 2121 odst. 1 občanského zákoníku). Za popsaných okolností tedy za přepravu vůči spotřebitelce odpovídá prodávající.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
8.8.2018 16:53, před 10 měsíci

Dobrý den,

bohužel s Vašim vyjádřením nesouhlasím, své stanovisko jsem již napsal, přílohou přikládám fotografii, kterou si paní Pětivlasová vyžádala - 3 ks stavebních pouzder před zabalením a expedicí z firmy JAP. Evidentně zde na dTestu vždy obhajujete zájmy zákazníka i přes věcné argumenty, které jsou jasně zapsané občanském zákoníku, proto bych tuto diskuzi přes Vaše fórum ukončil.

S pozdravem

Tomáš Janíček

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.8.2018 13:17, před 10 měsíci

Děkujeme za vyjádření. Vzhledem k tomu, že společnost vyjádřila nezájem o další řešení věci prostřednictvím naší služby, přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla reagovat. Zároveň si dovolíme ji zdvořile požádat o následné uzavření stížnosti.

Dále má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.


Jitka Petivlasova

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.8.2018 13:46, před 10 měsíci

Hodnocení: