Společnost


SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#25391Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.08.2018, před 3 lety

Vojtěch Jakab

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 12.8.2016 jsem na brněnské prodejně zakoupil stativ JOBY GorillaPod SLR Zoom. Ten jsem za celou dobu používal pouze sporadicky (kolem desíti focení).

Zhruba před měsícem mu ovšem upadla jedna noha. Dne 24.7.2018 jsem jej donesl na pordejnu reklamovat.

26.7.2018 byla reklamace vyřízena, s tím, že není uznána. Důvod byl uveden následující: Mechanické poškození způsovené opotřebením, pro opravu znehodnoceno neoprávněným neodborným zásahem - lepením.

Noha stativu upadla v místě, které není vůbec nijak mechanicky namáháno a tudíž ani opotřebováváno. Už od pohledu se jednalo o vadu uchycení. Stativ taktéž rozhodně nebyl neodborně lepen!

Při vyzvednutí reklamovaného zboží jsem tuhle zrpávu probíral se zaměstnancem přímo na prodejně, který sám uznal, že lepení nebylo provedeno mnou, ale bylo přítomno již od výroby (jeden způsob uchycení nohy) a také, že se nejedná o mechanické poškození, nýbrž o špatné uchycení a noha sama vypadla. Ovšem o přehodnocení reklamace nechtěl ani slyšet. Argumentoval tím, že kdyby tento problém nastal hned po zakoupení, nebyl by s reklamací problém, takto téměř po dvou letech tuto reklamaci uznat nemůže, což je holý nesmysl.

Zboží jsem si nakonec 6.8.2018 převzal a ponesu jej na zalecký posudek, pokud se obchod k této situaci nepostaví jinak. O čemž jsem zaměstnance také informoval, ovšem ani tahle skutečnost jej nedonutila reklamaci přehodnotit.


Produkt

JOBY GorillaPod SLR Zoom - Black/Grey


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.8.2018 16:42, před 3 lety

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nebude-li možné urovnat spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2018 11:39, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.