Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#25441Neuznaná reklamace dovolené

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.08.2018, před 5 lety

Šárka Červinková

Znění stížnosti

Dobrý den,

u cestovní kanceláře Exim tours a.s. jsem reklamovala dovolenou v Tunisu, na které jsem byla od 26.6-6.7.2018 smlouva č. 128073725.

V sepsaném reklamačním protokolu jsem uvedla nedostatečnou hygienu v hotelu Topkapi Beach, kde se vyskytli jak na našem pokoji, tak i prostorách hotelu švábi. Reklamaci jsem podala přes delegáta cestovní kanceláře. Reklamaci mi potvrdila recepce hotelu. Komunikace s delegátem nebyla v pořádku. Nabízené řešení výměny pokoje za jiný nemělo v tomto případě žádný smysl. Śvábi se vyskytovali v celém hotelu. Jiné řešení nebylo delegátem nabídnuto. Sama jsem si musela požádat o řádný úklid pokoje.

Dalším problémem v hotelu byl provoz veřejné restaurace, včetně využívání hotelového příslušenství (tzn. hotelová pláž a bazén) místními obyvateli, které obvykle slouží pouze ubytovaným hostům. Tato informace o tomto podivném způsobu provozu hotelu nebyla v popisu hotelu cestovní kanceláře žádným způsobem uvedena! Znamenalo to pro mě snížení pohodlí a soukromí při pobytu a zvýšení bezpečnostního rizika. Jejich volný pohyb po hotelu a hotelovém komplexu nebyl prakticky vůbec bezpečnostní službou ani zaměstnanci hotelu nijak monitorován.

Písemnou reklamaci, kterou jsem podala po návratu zde v České republice, byla ze strany cestovní kanceláře kvalifikována ve všech bodech jako neopodstatněná. Argument paní J. Hrozkové s odvoláním na všeobecné podmínky na bod 11.9 hmyz považuji za velmi slabý protože se jednalo o 4-5 cm švábi, nikoli o drobný hmyz za což bych považovala mravence, mouchy, komáry.
Z dalšího argumentu "hotel může nabízet svou ubytovací kapacitu i místním obyvatelům" je naprosto zřejmé, že paní vůbec nepochopila na co jsem v druhém bodě v reklamaci poukazovala.

Jsem přesvědčena že podaná reklamace je opodstatněná a požaduji po cestovní kanceláři adekvátní finanční náhradu. Jsem ve spojení s dalšími klienty z této dovolené, kteří podali reklamace s naprosto shodnými problémy.

Ohledně důkazů mohu vše doložit fotkami z hotelové pláže, kde v mém těsném okolí konzumují alkoholické nápoje místní obyvatelé ve vyšším počtu a dále fotografie z pokoje se švábi.

Obracím se na Vás v této situaci s prosbou o pomoc, abych nemusela řešit spor soudní cestou.


předem moc děkuji
a s pozdravem
Červinková Š.


Produkt

Exim Tours,a.s., pobyt od 26.6 do 6.7.2018 smlouva č. 128073725, Hotel TopKapi Beach ***


Požadované řešení

finanční kompenzace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2018 15:43, před 5 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se svého práva soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel se může tedy také obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2018 11:52, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.