Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#2547Mobilní telefon Discovery V5 Smoketech outdoor

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 12 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.03.2014, před 6 lety

Ondra Hasič

Znění stížnosti

Manželka mi koupila tento telefon na aukro.cz přesněji http://aukro.cz/mobilni-telefon-discovery-v5-smoketech-outdoor-cz-i4009816587.html Telefon byl presentován jako voděodolný, prachuvzdorný a nárazuvzdorný avšak po jednom hovoru na dešti přestal fungovat,neboť se jedná o levnou Čínskou kopii,s tím jsem ovšem firmou před nákupem seznámen nebyl.Dále bylo v inzerátu uvedeno,že telefon má 3Mpx fotoaparát ale v telefonu je pouze 2Mpx.Z firmy semnou nikdo nekomunikuje a infolinka je mimo provoz.Na Aukru jsem podal tzv. spor ale ani zde se prodejce nevyjádřil.


Produkt

DISCOVERY V5 SMOKETECH OUTDOOR CZ


Požadované řešení

Chtěl bych odstoupit od smlouvy a vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2014 16:04, před 6 lety

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pokud je tzv. rozpor s kupní smlouvou uplatněn v prvních šesti měsících a společnost tuto vyvratitelnou domněnku nevyvrátí důkazem opaku, má spotřebitel právo na uvedení výrobku do souladu s kupní smlouvou, a to buď opravou, nebo výměnou. Není-li to možné, může od smlouvy odstoupit.

Společnost byla o podaných stížnostech informována. Doposud se nerozhodla ke stížnostem vyjádřit. Z tohoto důvodu stížnosti uzavíráme pro nereakci subjektu. Případné spory mohou být řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.