Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1803
Z toho za letošní rok:321
Stále v řešení:107
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 441 stížnostech.

#25478Premiove členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.08.2018, před 10 měsíci

Lukaš Jirák

Znění stížnosti

Dobrý den platil jsem první 149 kč a najednou koukám a za další měsíc se mi strhlo 2247 kč to jsem byl v šoku. Nějak tu první částku chápu že nemůžete vrátit, ale chtěl bych zrušit premiový účet aby další měsíc se mi nestrhávali peníze. Ale tato seznamka vůbec nemá jak pravovat platby.


Produkt

Jsem nespokojen s 2 platbou 2249 to už je moc !!


Požadované řešení

Požaduji o zrušení premiového členství a rád bych zrušil i účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.8.2018 10:49, před 10 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.8.2018 15:47, před 10 měsíci

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistroval (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz,

děkujeme Vám.


Lukaš Jirák

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.8.2018 17:35, před 10 měsíci

E-mail je (viz referenční údaj)

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2018 13:55, před 9 měsíci

E-mail spotřebitele jsme doplnili jako referenční údaj. Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
16.8.2018 12:53, před 9 měsíci

ID: 163961225


Dobrý den,

dle našich informací Vás již v uvedené záležitosti kontaktovalo Zákaznické centrum be2.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2018 08:39, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lukaš Jirák

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.9.2018 17:40, před 8 měsíci

Hodnocení: