Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#25574Nefunkční batoh - neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 15 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.08.2018, před 3 lety

Petra Štěpová

Znění stížnosti

3.7.2018 jsem v prodejně Hervis - v Příbrami předal k reklamaci batoh Nanga Parbat 60+10 sand, protože došlo ke vzniku zásadní vady ovliňující funkčnost výrobku, která neumožňuje jeho plné využívání k účelu, k němuž je určen - jeden ramenní popruh jakoby doslova "splaskl" po celé své délce, takže při nošení vůbec netlumí váhu v místech kontaktu s tělem. Reklamace byla podána ještě v záruční době, která vypršela 15.7.2018.
Reklamace byla vedoucí prodejny v Příbrami posouzena jako neoprávněná s tím, že vada byla způsobena mechanicky (opotřebením, nevhodným používáním, ošetřováním) - písemné prohlášení datováno dne 20.7.2018 - reklamace vyzvednuta na prodejně 5.8.2018.
Tvrzení, že došlo k mechanickému způsobení vady z mojí strany vnímám jako účelové a těžko obhajitelné. Jak bych mohl mechanicky opotřebit jeden popruh tak, že vypadá jako "splasklý"?Za svůj život jsem nikdy obdobnou závadu na žádném batohu neviděl, neřešil a jelikož jde o zásadní vadu, znemožňující jeho využívání k účelu, ke kterému byl vyroben, žádám tedy o přezkoumání neuznané reklamace a vrácení peněz.


Produkt

Batoh Nanga Parbat 60+10, barva sand


Požadované řešení

Jednoznačně požaduji vrácení peněz - závada vznikla v záruční době a v záruční době bylo zboží také reklamováno.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2018 22:28, před 3 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud se vada projeví po 6 měsících po převzetí zboží a mezi stranami existuje spor o to, zda se jedná o vadu za kterou prodávající odpovídá nebo nikoli, může se spotřebitelka obrátit na soudního znalce z oboru, který se bude zabývat existencí a povahou vytýkané vady. Současně by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitelky, a trvat na kladném vyřízení reklamace. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.9.2018 14:23, před 3 lety

Dobrý den,

vyjádření prodejny je v pořádku. Batoh byl reklamován před krátce před záruční lhůtou ve stavu, který odpovídal nadměrnému používání. Toto však nebyl důvod k zamítnutí. Hlavním důvodem je nesprávné používání a mechanické poškození, které bylo patrné na více místech batohu. Do reklamace byl dán znečištěn. Chybějící polstrování jen na jednom ramenním popruhu a v takové míře se neslučuje se zákonnými podmínkami reklamace, tedy nejedná se o vadu výrobní ani materiálovou, ale o poškození(opotřebení) ze strany spotřebitele.

S pozdravem,

Hervis Team.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.10.2018 09:42, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Petra Štěpová

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.11.2018 10:46, před 3 lety

Vysvětlení zamítnutí reklamace vnímám jako účelové, neboť zároveň poukazuje na vady, které ale předmětem reklamace vůbec nebyly! (např. zašpinění?) Další nesmyslnou výtkou ze strany prodejce je čas podání reklamace - zákonnou lhůtou k podání oprávněné reklamace jsou přeci 2 roky. Ohledně reklamované závady je tvrzení, že “splasknutí” výstelky ramenního popruhu vzniklo neoprávněnou manipulací, nebo nadměrným používáním nedoložitelné, tedy pouze tvrzením protistrany. Jak by pak zástupci firmy Hervis vysvětlili, že ani u jednoho z 10 batohů, které v rodině používáme k obdobné vadě nikdy nedošlo, ani po více jak 10 letech používání v mnoha náročných podmínkách? Jsou zašpiněné, někde nefunkční zip, nebo poškozený materiál, ale popruhy bez obdobné závady, která je předmětem této reklamace. Domnívám se tedy, že jde o vadný výrobek a poukazovat na to, že jsem batoh odvezl na reklamaci před vypršením lhůty, když závada se projevila právě vdané době je pro mě důkazem, že firma Hervis nerespektuje zákazníky ani zákonné lhůty a jedinou prioritou je zisk za jakoukoli cenu. Mohu vás ubezpečit, že nikdy více nebudu vaším zákazníkem a na základě této zkušenosti to samé doporučím všem svým známým.

Situaci shrnu takto - Jediné řešení, které je pro mě přijatelné je vrácení peněz nebo výměna popruhu. Jako zákazník si připadám jako rukojmí, který musí čekat na vaše posouzení s vědomím, že kdykoli můžete použít obdobnou argumentaci - "výrobek byl nadměrně používán" a tím se ze svých závazků vyvázat. Věřím, že tyto interní obchodní pravidla přinášejí kýžený zisk na úkor zákazníků a přeji vám, aby vám to vydrželo, i když jednou pravděpodobně zjistíte, že peníze se jíst nedají. Jíra Štěpo

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2018 13:57, před 3 lety

Znovu uvádíme, že existuje možnost obrátit se na soudního znalce, který tvrzenou vadu posoudí, a na základě tohoto posouzení pak vyřízení reklamace rozporovat (viz naše úvodní vyjádření).

Stížnost ještě přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat. Pak poprosíme o přeřazení stížnosti zpět na nás, abychom ji mohli uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.1.2019 21:23, před 2 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.