Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#25579Nedodržení smluvních podmínek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 28 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.08.2018, před rokem

Anna Vašinová

Znění stížnosti

Smlouva uzavřená po telefonu,kdy zprostředkovatel slíbil až o 25 procent levnější plyn,bonus 700.kč,ten dodržel ale slibovaná sleva není dodržena-u E.onu vychází cena za plyn 15.56 kč a u Bohemia 16.04.kč.
Stálý měsíční plat píšou 120 kč ale na vyůčtování je 235.10 kč.
Dále když odstoupím od smlouvy ,tak se počítá doba,kdy byla dodávka zahájena,ale já jsem dostala informace,že v té doě platilo podpisem smlouvy./12/2015/.Tudíž mi má běžet smlouva 3 roky. S tím nesouhlasím.


Produkt

Nedodrželi slevu až o 25 procent,ba naopak jsou dražší než předchozí dodavatel. Nemělo smysl přejít


Požadované řešení

Požaduji na základě smlouvy ze4.12.2015 slevu plynu a ukončení smlouvy k 4.12.2018.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2018 11:46, před rokem

Je pravdou, že ustanovení dnešního § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, které umožňuje spotřebiteli vypovědět smlouvu do 15. dne po zahájení dodávek, ve znění zákona v roce 2015 nebylo. To znamená, že spotřebitelka v tomto případě nemá nárok takto smlouvu vypovědět.

Pro podnikatele jsou závazná sdělení, která uváděl před uzavřením smlouvy. Pokud udával, že zajistí nižší cenu plynu, nežli původní dodavatel, je tím zavázán. V případě, že spotřebitelka uzavřela smlouvu z důvodu, že jí byla nabízena nižší cena, nežli u současného dodavatele a ve výsledku je cena naopak vyšší, jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z důvodu podstatného porušení smlouvy má spotřebitelka nárok od smlouvy odstoupit.

V případě, že se spor nepodaří vyřešit má spotřebitelka možnost obrátit se na Energetický regulační úřad s žádostí o mimosoudním řešení sporů: www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu.

Reakce společnosti

Publikováno
13.9.2018 13:58, před rokem

Vážená paní Vašinová,

dovolte nám reagovat na Vaši stížnost, týkající se nesouhlasu s cenou plynu u produktové řady Jubileum, která Vám byla nabídnuta u podpisu Smlouvy č. BEA50148683, sjednané dne 04.12.2015, v délce smluvního úvazku 36 měsíců ode dne účinnosti. Smlouva je platná ode dne podpisu a účinná dnem zahájení dodávky.

V době sjednání výše uvedené Smlouvy Vám byla cena garantována s ohledem na skutečnost, že dodávka elektřiny a/nebo zemního plynu se řídí platným ceníkem, zveřejněným na www.jubilejni-energie.cz a/nebo www.bohemiaenergy.cz.

Dále není pravdou, že by Vám Dodavatel (BEE), účtoval měsíční plat v částce 235,10Kč. Vždy je nutné rozlišovat cenu za distribuci, která je dána cenovým rozhodnutím ERÚ a cenu, za kterou Vám Dodavatel poskytuje danou komoditu. Stálý měsíční plat, účtovaný ze strany BEE činí částku 120,- Kč bez DPH. Současně si dovolujeme uvést, že porovnání ceny je nezbytné provést za stejné období. Není možné porovnat celkové ceny na faktuře v roce 2017 s rokem 2018.

Závěrem si dovolujeme sdělit, že shora uvedenou Smlouvu považujeme za platnou a účinnou v plném sjednaném rozsahu s možným ukončením v souladu se smluvními podmínkami. Doporučujeme Vám v případě, že nechcete učinit dohodu o předčasném ukončení smluvního vztahu spojenou s účtováním smluvního poplatku, vyčkat na uplynutí doby trvání smluvního úvazku.

Pevně věříme, že přijmete naše vyjádření.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2018 12:57, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2018 09:20, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.