Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#25639Nedodržení termínu dodání

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.08.2018, před rokem

Lucie Daníčková

Znění stížnosti

V pondělí 13.8.2018 jsem si objednala chladničku Beko, která dle všech dostupných informací měla být doručena již následující den, tedy v úterý 14.8.2018. Tohle byl hlavní důvod, proč jsem produkt objednávala právě u Vás (a neobrátila se na jiné obchodníky), chladničku nutně potřebujeme k uložení medikamentů pro nemocného člena rodiny, musí být v chladnu a jak víme, panuje venku tropické počasí, takže se bez chladničky neobejdeme, nebo alespoň mé osobě není jasné, kde v panelovém bytě najít vhodné místo. Již dva dny komunikuji s operátorkami ze zákaznické linky, kde jsem se dozvěděla, že firma nestíhá rozesílat objednávky a nic s tím nelze dělat. Prosila jsem tedy o číslo na někoho z vedení či logistiky, kde bych mohla objednávku urgovat či tuto komplikaci řešit. Bezvýsledně, slečny jsou sice milé a omlouvají se, ale to mi příliš nepomůže. Zajímalo by mě tedy, proč neuvádíte na svých webových stránkách nebo alespoň při zadávání objednávky, že jste přetížení, ať zákazník počítá s několikadenním zpožděním? V dnešní době není složité tuto informaci doplnit a předejít tak zásadním problémům, které můžete klientovi způsobit. Dokážu pochopit, že máte mnoho zakázek a málo zaměstnanců, ale nedokážu pochopit, že to nedokážete sdělit svým zákazníkům. A ráda bych věděla, kam mám medikamenty, které člověku pomáhají přežít, v tuto chvíli uložit. V tomto případě je pro mě omluva či slevový kupón opravdu směšný až urážející akt, když se jedná o lidské zdraví a velké bolesti. Děkuji za Vaše vyjádření a řešení objednávky.


Produkt

Beko CSA 240M21X


Požadované řešení

Mé největší přání je, abyste stihli doručit chladničku do zítřka, když ji už dva dny urguji a bez výsledku. Samozřejmostí by měl být také výnos do patra. Pokud se to do pátku nestihne, tak by bylo dobré, kdyby si Vaše společnost uvědomila, jak zkomplikovala několika lidem život a snažila se o adekvátní, podotýkám adekvátní kompenzaci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2018 09:13, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud by spotřebitelce vznikla kvůli tomuto porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti škoda, mohla by žádat po společnosti náhradu této škody. Musela by však prokázat, že jí škoda vznikla, a že důvodem vzniku škody bylo porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2018 22:45, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.